Geografisch thema

Dorpweg

ID: 7089   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7089

Beschrijving

De verbindingsweg tussen de Oostendse Steenweg (vroeger Jockweg) en de dorpskern van Meetkerke; loopt door tot aan de brug over de Blankenbergse Vaart die net ten westen van de kerk door het dorp stroomt. Eén van de oudste tracés van de gemeente, als één van de eerste voorzien van verharding. Bepalend voor de dorpskern is de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (beschermd monument bij B.V.E. van 11/04/1984, als uitbreiding van de bescherming van toren en kruisbeuk bij K.B. van 20/02/1939) (cf. infra), met ommuurd kerkhof en aanpalende pastorij (beschermd als monument bij B.V.E. van 27/10/1982, cf. Oude Molenweg). De historische dorpskern rond de kerk werd beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 19/11/1993. Een deel van de bebouwing van de Dorpsweg is in dit dorpsgezicht opgenomen, vanaf herberg "Het Mortierken" tot aan de grote voormalige herberg "Sint-Sebastiaan" bij de brug. Deze huizen zijn (half) losstaand, maar in rij naast elkaar gebouwd met de voorgevel tegen de gekasseide straat aan. Niet opgenomen in het beschermde dorpsgezicht, is "'t Polderschooltje" (nr. 67), bestaande uit het oude kloostergebouw van de Zusters Maricolen, die in 1887 in Meetkerke kwamen lesgeven, aangevuld met nieuwe lagere gebouwen. De Dorpsweg buiten de dorpskern is geasfalteerd en bebouwd met losstaande woningen, voornamelijk van de tweede helft van de 20ste eeuw als uitbreiding van de hele kleine historische woonkern. De oudste bebouwing bestaat hier uit rijhuizen van ca. 1900 met gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen en twee traveeën, vb. nr. 16. Op nr. 38, de enige hoeve in de straat, z.g. "Hoeve Klein Eeckhout", historische hoeve van de Brugse Eeckhoutabdij. Ten noordoosten van de hoeve wordt op de kaart van Ferraris (1770-1778) op een weiland een staande wip aangeduid; dit is het oude schuttershof (eerste vermelding in 1554) van de vroegere schuttersgilde van Meetkerke. Tegen de Oostendse Steenweg aan, een industriegebouw. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1845) worden naast kerk en pastorie enkel de twee herbergen in de dorpskern en de hoeve Klein Eeckhout aangeduid. De andere bebouwing is jonger.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Dorpshuis

 • Omvat
  Herberg Het Mortierken

 • Omvat
  Herberg Sint-Sebastiaan

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoeve Klein Eeckhout, hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Kerkebrug, bakstenen boogbrug

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

 • Is deel van
  Meetkerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/7089 (Geraadpleegd op 25-11-2020)