Geografisch thema

Dorpweg

ID
7089
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7089

Beschrijving

De verbindingsweg tussen de Oostendse Steenweg (vroeger Jockweg) en de dorpskern van Meetkerke; loopt door tot aan de brug over de Blankenbergse Vaart die net ten westen van de kerk door het dorp stroomt. Eén van de oudste tracés van de gemeente, als één van de eerste voorzien van verharding.

Bepalend voor de dorpskern is de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk (beschermd monument bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 11/04/1984, als uitbreiding van de bescherming van toren en kruisbeuk bij Koninklijk Besluit van 20/02/1939) (confer infra), met ommuurd kerkhof en aanpalende pastorij (beschermd als monument bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 27/10/1982, confer Oude Molenweg).

De historische dorpskern rond de kerk werd beschermd als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 19/11/1993. Een deel van de bebouwing van de Dorpsweg is in dit dorpsgezicht opgenomen, vanaf herberg "Het Mortierken" tot aan de grote voormalige herberg "Sint-Sebastiaan" bij de brug. Deze woningen zijn (half) losstaand, maar in rij naast elkaar gebouwd met de voorgevel tegen de gekasseide straat aan. Niet opgenomen in het beschermde dorpsgezicht, is "'t Polderschooltje" (nummer 67), bestaande uit het oude kloostergebouw van de Zusters Maricolen, die in 1887 in Meetkerke kwamen lesgeven, aangevuld met nieuwe lagere gebouwen. De Dorpsweg buiten de dorpskern is geasfalteerd en bebouwd met losse woningen, voornamelijk van de tweede helft van de 20ste eeuw als uitbreiding van de hele kleine historische woonkern. De oudste bebouwing bestaat hier uit rijwoningen van circa 1900 met gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen en twee traveeën, voorbeeld nummer 16. Op nummer 38, de enige hoeve in de straat, "Hoeve Klein Eeckhout", historische hoeve van de Brugse Eeckhoutabdij. Ten noordoosten van de hoeve wordt op de kaart van Ferraris (1770-1778) op een weiland een staande wip aangeduid; dit is het oude schuttershof (eerste vermelding in 1554) van de vroegere schuttersgilde van Meetkerke. Tegen de Oostendse Steenweg aan, een industriegebouw. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (circa 1845) worden naast kerk en pastorie enkel de twee herbergen in de dorpskern en de hoeve Klein Eeckhout aangeduid. De andere bebouwing is jonger.

 


Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SNAUWAERT L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke en deelgemeenten Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Herberg Het Mortierken

 • Omvat
  Herberg Sint-Sebastiaan

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoeve Klein Eeckhout

 • Omvat
  Kerkebrug

 • Omvat
  Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

 • Is deel van
  Meetkerke


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Dorpweg [online], https://id.erfgoed.net/themas/7089 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.