Geografisch thema

Groenestraat

ID: 7093   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7093

Beschrijving

Kronkelende, landelijke weg in het oosten van Zuienkerke, van de Nieuwe Steenweg naar het noorden tot aan de wijk Vierwege langs de Blankenbergse Steenweg. Het tracé van de straat gaat grosso modo terug op een oude heerweg of schaapsweg, die al in de 16de eeuw wordt vermeld.

Er zijn twee hoeves in de straat: nummer 1 "Spetelyncxwerve", met middeleeuwse geschiedenis, maar nu verbouwd tot villa (niet zichtbaar vanop de openbare weg) en nummer 3, een hoeve van het langgeveltype (nok loodrecht op straat), wellicht eind-19de-eeuws. De hoeve "Spetelyncxwerve" is te bereiken via een lange erfoprit die vroeger doorliep naar hoeve "'t Nieuwhof" (zie Blankenbergse Steenweg nummer 80), een vroeger goed van het Brugse Sint-Janshospitaal, waardoor de erfoprit "Sint-Janshuijsdreve" werd genoemd. Ten noorden van de hoeve Spetelynkxwerve is een middeleeuwse vluchtheuvel of "wal" van 30 meter doorsnede zichtbaar in het landschap. Naast deze twee (voormalige) hoeves, heeft de rest van de bebouwing een loutere woonfunctie en dateert van eind 19de of 20ste eeuw; nummers 10-22 zijn kleine rijwoningen van twee traveeën en één of twee bouwlagen, die aansluiten bij het in kern 18de-eeuwse gehucht Vierwege langs de Lisseweegse/ Blankenbergse Steenweg, de meeste woningen of gevels zijn vernieuwd.

  • BOTERBERGHE R., Zuienkerke. Geschiedenis van een polderdorp, Zuienkerke, 1992, p. 20-21, 37, 266, 386.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Groenestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7093 (Geraadpleegd op 22-01-2021)