Geografisch thema

Oostendse Steenweg (Houtave)

ID
7108
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7108

Beschrijving

De Oostendse Steenweg loopt vanaf de oostgrens met Meetkerke, waar de steenweg zich in twee splitst, en gaat met gebogen tracé westwaarts verder onder dezelfde naam zijnde de verbindingsweg Brugge-Oostende. Volgt het tracé van de "Jockweg", een zogenaamde heerweg (schapenroute vanuit de polders naar de noordelijk gelegen schorren) die sinds de middeleeuwen Brugge met Oostende verbindt en voor het eerst wordt vermeld in 1423. In 1739, wanneer een gedeelte met stenen wordt belegd, wordt de weg voor de eerste keer als "kalsijde" vermeld. Op het grondgebied van Houtave aanleg van de steenweg in 1765 grosso modo langsheen de Noordede die de gemeente al in twee delen opsplitst. Een kleinere steenweg, de Kapellestraat, ontsluit de zuidelijk gelegen dorpskom met deze verbindingsweg. Eerste vermelding als "steenweg van Oostende naar Brugge" op de Poppkaart van 1841. In 1796 wordt aan de noordkant van de steenweg een houten staakmolen opgericht die werkzaam blijft tot 1958, de zogenaamde * "Westmolen", ook gekend als "Maerlandmolen" of "Schietchampettermolen" (beschermd als monument bij besluit secretaris generaal van 14/04/1944); later overgeplaatst naar Wannegem-Lede (Kruishoutem). Resterend molenhuis ten oosten van de molen (nummer 83), confer ijzeren gedenkteken met molen rechts van inkom. Voormalige boerenwoning (dubbelhuis) van anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat); nieuw gecementeerd gevelparement; muurankers.

Basisbebouwing langs de steenweg bestaande uit 18de- of 19de-eeuwse hoevetjes. Eenlaagse verankerde baksteenbouw onder zadeldaken (nok evenwijdig met straat, Vlaamse pannen), met gerenoveerde boerenwoningen waarvoor betegelde stoep. Nu veelal gecementeerde en/of witgeschilderde gevelparementen al dan niet op gepekte plint, met rechthoekige of licht getoogde muuropeningen waarin nieuw houtwerk (onder meer nummers 67-69, 77, 89, 93); bij nummer 95 cementering voorzien van rode schijnvoegen. Nummer 98 is de historische hoeve "De Kleine Moerbeierboom", opklimmend tot minstens 18de eeuw, met eerste vermelding circa 1846. Gelegen op de uiterste westgrens met Stalhille (Jabbeke) in een bocht ten zuiden van de Noordede; met hoge bakstenen muur afgescheiden van de steenweg. Nu volledig gerenoveerd met nieuwe villa op de plaats van de vroegere boerenwoning. Resterend aanpalend witgekalkt stalgedeelte en losstaand gebouw achteraan (nok evenwijdig met straat).

De enige-kleinschalige-industrie van Houtave is gevestigd langs deze steenweg met name geconcentreerd in het deel tussen de Oosternieuwweg-Zuid ten oosten en de Kapellestraat ten westen.

 • DU FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaams Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel 7, Gent, 1927, kolom 872.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Snauwaert L. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Zuienkerke, Deelgemeenten Zuienkerke, Houthave, Meetkerke en Nieuwmunster,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL13, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2002


Relaties

 • Omvat
  19de-eeuwse schuur

 • Omvat
  Bakstenen teerlingen van de Westmolen

 • Omvat
  KLeine hoeve

 • Is deel van
  Houtave

 • Is gerelateerd aan
  Oostendse Steenweg (Meetkerke)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oostendse Steenweg (Houtave) [online] https://id.erfgoed.net/themas/7108 (Geraadpleegd op 20-06-2021)