Geografisch thema

Boslaan

ID
7151
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7151

Beschrijving

Zeer lange laan gr.m. in rechte lijn van de Graaf Jansdijk ten zuiden tot aan de splitsing met de Eikenlaan ten noorden en dan met kronkelend verloop westwaarts afbuigend tot aan de Sparrendreef. Vormt de grens tussen het golfterrein ten westen en het Koningsbos ten oosten. Het Konings- of Blinkaartbos, voorheen Sparrenbos geheten, is eigendom van de gemeente, die in 1971 70.180 m² beplante duinengrond aankoopt ten noorden van de Eikenlaan en ten zuidoosten van de Blinckaertduinen, met bestemming openbare groene ruimte. De duinen kennen hun oorsprong in de 16de eeuw en worden midden 19de eeuw beplant om de Nieuwe Hazegrasspolder te beveiligen tegen het stuifzand. De oudste bomen (bij de Bosduivenlaan) dateren van eind 19de eeuw (ca. 1890) en zijn zeedennen, vandaar de benaming Sparrenbos. Na de Eerste Wereldoorlog komen nieuwe aanplantingen ten noorden van de "Hoge Hul", in 1926 door brand vernield. De bomen die later opnieuw worden aangeplant vormen het huidige Koningsbos dat in 1932 nog met 25 ha wordt uitgebreid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de oudste en grootste dennen geveld en gebruikt bij strandverdedigingswerken tegen landingsboten. Ondanks de doorgevoerde aanplantingen is de duintopografie nog duidelijk bewaard. Het centrale duin is 18m hoog. Het bos wordt doorkruist door zandige paden met dichte begroeiing van planten en bloemen; de bomen zijn hoofdzakelijk dennen, wilgen, iepen, beuken en esdoorns, cf. intussen hebben zich heel wat inheemse plantensoorten op natuurlijke wijze gevestigd.

Bebouwing bestaat uit losstaande vaak dieperliggende villabebouwing daterend uit het tweede en derde kwart van de 20ste eeuw, vaak slecht zichtbaar door de weelderige aanplantingen. Veelal witgeschilderde baksteenbouw op zwartgeschilderde plint, aanleunend bij de landelijke stijl, o.m. nr. 14 met rieten bedaking. Tevens enkele villa's in cottagestijl, vb. nr. 8 "Pomme de Pin", met behouden materiaalverhoudingen en rieten bedaking; nr. 25 "Chante Rive" en nr. 49 "Bosrust". Nr. 2/ Sparrendreef, villa z.g. "L'Oree" van 1933 naar ontwerp van architect R. Heyneman, uitgebreid in 1991 naar ontwerp van architect P. Desmidt, eerder luxueus uitgewerkt cf. natuurstenen onderdelen en smeedijzeren details; nieuw hoekvolume. Nr. 47 grote villa opgetrokken in onbeschilderde baksteen met opmerkelijk gebruik van natuursteen, met gevelsteen waarin "anno 1904" (?), en steen op tuinmuur met vermelding "anno 1971 restauré par entreprises générales S.A. Knokke".

LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik, Maldegem, 1998, p. 311.

SINT-LUKASARCHIEF BRUSSEL, Inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Villawijk Berkenlaan te Knokke-Heist, in opdracht van WITAB (Westvlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand Brugge), mei-juni 1996, s.p.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Gedenksteen in arduin

  • Omvat
    Oude Molen

  • Is deel van
    Knokke - Het Zoute


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boslaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/7151 (Geraadpleegd op )