Geografisch thema

Duindistelstraat

ID
7180
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7180

Beschrijving

Gebogen noord-zuid verlopende straat of "rampe" tussen de Zeedijk-Het Zoute en de Kustlaan. Sluit enerzijds aan bij de zuidelijk gelegen Nieuwpoortstraat, dit is de oostelijke grens van de ruitvormige verkaveling van het consortium Verwee-Van Bunnen-Dumortier van 1887 (cf. Knokke-Bad); anderzijds als oostelijke grens van de zeedijk van Knokke-Bad, aangelegd eind 19de eeuw. Vnl. handels- en appartementsgebouwen uit het laatste kwart van de 20ste eeuw, in aansluiting bij de aaneengesloten zeedijkbebouwing.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Appartementsgebouw Nieuwenroep

  • Omvat
    Handels- en appartementsgebouw Broadway

  • Is deel van
    Knokke - Het Zoute


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duindistelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7180 (Geraadpleegd op )