Geografisch thema

Het Zwin

ID: 7216   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7216

Beschrijving

De Zwinschorre is het enige niet ingepolderde gebied van Knokke-Heist. Het is een gebied van 150 ha waarvan 25 ha op Nederlands grondgebied. In de middeleeuwen was dit de zeearm van het Zwin (Zinkval) die verbinding gaf tot de havenstad Brugge. De schorre bezit een rijke flora, onder meer de zogenaamde zwinnebloem, en is een voedselgebied voor heel wat vogelsoorten. De slikken worden tweemaal per dag overspoeld door zeewater. In 1872 sluit de Internationale Dijk het Zwin van de polders af. Het natuurgebied (beschermd als landschap bij K.B. van 7/04/1939; Zwinbosjes beschermd als landschap bij B.V.E. van 9/02/1983) is vrij toegankelijk tot na de Tweede Wereldoorlog. In 1953 vindt de stormvloed plaats, waarna een nieuwe westelijke dijk wordt opgetrokken en de Internationale Dijk wordt opgehoogd. Vanaf 1954 wordt het natuurreservaat uitgebouwd. Het bijhorende Zwinpark van zeven ha is een educatief vogelpark, en is de voornaamste toeristische attractie van de badstad. Het wordt in de jaren 1950 aangelegd op het voormalige domein van Koning Leopold III, dat na de oorlog wordt gekocht door de Compagnie Het Zoute. In 1930, bij de aanleg van het "Vliegveld Het Zoute" (zie Hazegraspolderdijk), schenkt de Compagnie Het Zoute een stuk grond bij het Zwinpark aan prins Leopold. Hij bouwt er de koninklijke villa "Roemah Laoet" middenin een groot park, ontworpen in 1934 door architect Viérin. Bronzen sculptuur "De Haas", middenin de Zwinvlakte, een realisatie van de Britse kunstenaar B. Flanagan.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2005


Relaties