Geografisch thema

Knokkestraat (Heist)

ID
7235
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7235

Beschrijving

(zie ook: Knokke, Knokkestraat; Heist, Duinbergen) Rechte weg tussen Knokke en Heist, aangelegd in 1891 als eerste rechtstreekse verbinding tussen de twee dorpskernen gr.m. volgens het tracé van een zandweg, die o.m. op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt aangeduid. Vroeger moest het zwaardere verkeer om via Westkapelle. Loopt in Heist ten zuiden langs de Elisabetlaan, waardoor enkel bebouwd aan de zuidkant van de straat, behalve tegen de Kursaalstraat aan, waar beide zijden bebouwd zijn.

Tegen de dorpskern aan, ten westen, enkele overgebleven eind-19de-begin 20ste-eeuwse burgerhuizen, vb. nrs. 48-50/ Noordstraat en nr. 82, gecementeerde lijstgevels, nrs. 108-112, z.g. "Villa S. Jean" en nr. 128, sterk verbouwde huizen in neo-Vlaamse renaissancestijl. Oostelijke helft van de straat met arbeidershuizen, vb. nrs. 184 en 152, overgebleven deel van een rij gecementeerde arbeidershuizen van begin 20ste eeuw, nr. 250, dorpswoning met art-decogetinte cementering, waarin verwerking van rode en groene granito. In het interbellum is de Knokkestraat een winkelstraat: de meeste huizen tussen de Noordstraat en de Vissersstraat tot handelspand omgebouwd. Nu volledige woonfunctie.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Knokkestraat (Heist) [online] https://id.erfgoed.net/themas/7235 (Geraadpleegd op 27-01-2021)