Geografisch thema

Moefe

ID
7263
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7263

Beschrijving

Rechte straat tussen de Pannenstraat en de Knokkestraat, vroeger "Mouffenstraat". Ca. 1880 begint men doorheen het perceel B 225, ca. 100 m. ten oosten van de Bakkersstraat, een rij huisjes te bouwen. Daarbij worden moeffen gebruikt uit de afbraak van de oude kerk in 1879 die ter hoogte van het huidige station (Koudekerke) te situeren was. Een moeffe is een baksteen van een zeer groot formaat. In 1967 wordt de Moefe doorgetrokken tot aan de Knokkestraat, de huisjes die de oorspronkelijk doodlopende Moefe afsloten van de Knokkestraat, worden hierbij gesloopt. Het enige geveltje waarin dit materiaal nog is te zien, wordt gestut tussen de nrs. 9 en 11.

COORNAERT M., Heist en de eiesluis, Tielt, 1976, boekdeel II, p. 437.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moefe [online] https://id.erfgoed.net/themas/7263 (Geraadpleegd op 24-01-2021)