Geografisch thema

Polderstraat

ID
7287
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7287

Beschrijving

Rechte straat tussen de Knokkestraat en de Pannenstraat, aangelegd kort voor de Eerste Wereldoorlog op het tracé van de vroegere landweg de "Wulpse Weg", die van de Oostmolen op de Evendijk (Westkapellestraat) door de Oudemaarspolder naar de oudste zeedijk liep. Op dit punt stak men over naar het eiland Wulpen. Bebouwing bestaande uit bescheiden dorpswoningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, vb. nrs. 10 en 46, gecementeerde woningen van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak, deels bewaard houtwerk; nr. 41, bakstenen trapgevel met rondbogige muuropeningen.

COORNAERT M., Heist en de eiesluis, Tielt, 1976, boekdeel II, p. 463.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Is deel van
    Heist


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Polderstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7287 (Geraadpleegd op 25-02-2021)