Geografisch thema

Smedenstraat

ID
7305
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7305

Beschrijving

Gebogen straat van het Maurice Lippensplein tot aan de Kragendijk. Historische "Weg naer Westcapelle", die in 1860 als steenweg wordt aangelegd op de oude Knokkedijk. O.m. langs deze weg ontwikkelt zich het dorp Knokke. Tot in de 19de eeuw is dit de belangrijkste verkeersader naar Knokke. Vanaf de 19de eeuw bevinden zich in deze straat winkels, herbergen en nijverheden, o.m. vier smissen, waarnaar de straat vernoemd wordt. In 1903 bouwt men een bierbrouwerij in de straat. In 1879 wordt een vrije gemengde zusterschool in de straat gevestigd; in 1927 worden de gebouwen overgenomen door de Xaverianen, die in 1953 verhuizen naar de nieuwe school in de Meerlaan (St.-Bernardusinstituut).

Van de oorspronkelijke, vroeg-19de-eeuwse bebouwing blijft niets meer zichtbaar over. De oudste huizen dateren van begin 20ste eeuw en vormen een heterogeen straatbeeld van lijst- en topgevels van twee tot drie bouwlagen en met verscheidene afwerking van het parement, waaronder veel recente aanpassingen. Vb. nr. 7, burgerhuis van eerste kwart 20ste eeuw met verzorgde lijstgevel van witgele baksteen met rode accenten; nrs. 85-87 arbeidershuisjes in spiegelbeeld met rijk afgewerkte gecementeerde gevel, o.m. tuitgevel met rond fronton als topstuk; nr. 87 vernieuwd parement. Eveneens bescheiden bebouwing uit het interbellum, bv. nr. 74, café "In de Smisse" op de hoek met de Nieuwstraat. Een evolutie van de laatste jaren van de 20ste eeuw is de inplanting van diensten in deze buurt, met een centraal postkantoor (Knokke-Heist 1) in de Smedenstraat (nr. 88).

LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik, Maldegem, p. 189.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Dorpshuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Margarethaparochie

 • Omvat
  Woning

 • Is deel van
  Knokke - Oude Woonkernen


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Smedenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7305 (Geraadpleegd op 14-06-2021)