Geografisch thema

Sparrendreef

ID
7306
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7306

Beschrijving

Lange rechte noord-zuid as doorheen Het Zoute, van het Caddiespad ten zuiden met een v-vormige splitsing uitkomend op de Kustlaan ten noorden. Voorheen z.g. de Denneboschdreef. In de eerste helft van de 19de eeuw ontwikkelt zich het oude oorspronkelijke Zoute, een gehucht met als kern een groepje huizen ten noordwesten van de Sparrenlaan, in de driehoek gevormd met huidige Emile Verhaerenlaan en Amerikapad. Aanleg van de dreef bij de initiële uitbouw van Het Zoute, meer bepaald het deel ten noorden van de Zoutelaan vanaf 1910 door aannemer F. De Cuypere; het deel ten zuiden van de Zoutelaan wordt aangelegd in 1929. Wordt aangelegd als hoofdas in de villawijk bestemd voor snelle verbindingen en doorgaand verkeer, haaks aansluitend op de andere hoofdas nl. de Zoutelaan. In 1925 bouw van de Dominicanenkerk of het "Zoutekerkje" naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) aan de oostzijde van de dreef recht tegenover de rijbebouwing op de plaats van het oude gehucht. De villa "Maeger Scorre" aan het zuidelijke uiteinde van de Sparrendreef (Caddiespad nr. 14) van 1928 wordt aangekocht door de "Knocke Golf Club Soc. Coopérative" en doet dienst als clubhouse en secretariaat. Na de afschaffing van het golfcircuit aan de Lekkerbek in 1952 krijgt de Golf Club een ingang langs de Sparrendreef.

Enerzijds bestaat de huidige bebouwing uit aaneengesloten rijbebouwing teruggaand op de site van het oude gehucht, met name aan de westzijde ten noorden van het Amerikapad (vanaf nr. 72). Rijhuizen vnl. daterend uit de eerste helft van de 20ste eeuw; thans vaak met begane grond verbouwd tot horecagelegenheid of handelszaak. Deze huizen vormen dan ook samen met de ertegenover liggende Dominicanenkerk en de pastorij als het ware een "dorpssite" in het centrum van de villawijk. O.m. nrs. 88 en 96 opgetrokken in cottagestijl, cf. in aansluiting bij de bebouwing in de villawijk. Nr. 98 éénlagig witgekalkt huisje onder pannen zadeldak uit het begin van de 20ste eeuw, voorheen "Café Zeeland", thans "restaurant Cantharel".

Anderzijds losstaande villabebouwing vnl. daterend uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw. Opgetrokken in cottagestijl zijn o.m. nr. 50 met typerend gebruik van muurankers, ijzerwerk en getrapte consoles; contrast tussen vlakke delen en eerder zware uitbouwen. Nr. 51 villa "Manoir St. Catherine" van 1933 naar ontwerp van architect F. Vervalcke, thans sterk gerenoveerd (schrijnwerk, parement). Van dezelfde architect nr. 58 villa "La Pailtote" met geschilderde ruwhouten gevelvelden. Nr. 106-108 gekoppelde villa "Sunny Dream / Laagland" , evenwel zwaar verbouwd (voorportaal, raamindelingen). Art-decogetinte villa's vb. nrs. 56 en 60 "Cantemerle" met ruw bepleisterde bovenbouw op onbeschilderde bakstenen onderbouw; nr. 62 villa "Magali". Nr. 66/ Hollandspad villa "Le Mazet" opgetrokken als dokterswoning naar ontwerp van architect Ysaby van 1932, eenvoudig en strak van vorm met kroonlijsten die deels in gevelveld priemen. Nr. 67/ Waalspad villa "Pahuliste", sterk horizontaliserend uitgewerkt; typerende brede platte consoles en gebruik van geglazuurde tegels. Nr. 70/ Prins Karellaan, opmerkelijk hoekcomplex "Norval", met centraal strak uitgewerkte bepleisterde lijstgevel tussen twee cottage-getinte bakstenen volumes met puntgevel. Daar tegenover als "pendant" gelegen hoekcomplex nr. 71/ Prins Karellaan van 1931 naar ontwerp van R. Heyneman, thans vernieuwd. Aanleunend bij de z.g. landelijke stijl, o.m. nr. 52 "Tanagra"; nr. 61 villa "Tristan" met rieten bedaking; nr. 69/ Waalspad villa "La Manoir" naar ontwerp van architect R. Heyneman. Een zeldzaam voorbeeld van een villa in zuiver modernistische stijl in deze villawijk is nr. 44 "Villa Paquebot" van 1935 naar ontwerp van architect L.H. De Koninck. Recent gebouwd in aansluiting met de oudere bebouwing zijn nrs. 10-24 z.g. "Domaine de l' Ermitage", een groep achterin gelegen villa's.

LANNOY D., Knokke-Heist. Terugblik, Maldegem, 1998, p. 282-283.

SINT-LUKASARCHIEF BRUSSEL, Inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Villawijk Berkenlaan te Knokke-Heist, in opdracht van WITAB (Westvlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand Brugge), mei-juni 1996, s.p.

SINT-LUKASARCHIEF BRUSSEL, Inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in de Villawijk Prins Karellaan te Knokke-Heist, in opdracht van WITAB (Westvlaamse Intercommunale voor Technisch Advies en Bijstand Brugge), deel VII, mei-juni 1994, s.p.


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  't Ankerkhof, tweewoonst in cottagestijl

 • Omvat
  Conciërgewoning en garages

 • Omvat
  Ensemble van Dominicanenkerk, pandgang en pastorie

 • Omvat
  Gekoppelde villa in cottagestijl

 • Omvat
  Villa Belaubois

 • Omvat
  Villa Bois Tordu

 • Omvat
  Villa Chant d'Oiseaux

 • Omvat
  Villa Cromme Bosch

 • Omvat
  Villa Doux Séjour

 • Omvat
  Villa Groen Hoek

 • Omvat
  Villa Mirouana / Siliana

 • Omvat
  Villa Paquebot

 • Omvat
  Villa Thalassa / Gaia

 • Is deel van
  Knokke - Het Zoute


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sparrendreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/7306 (Geraadpleegd op 13-06-2021)