Geografisch thema

Zoutelaan (Knokke-Bad)

ID
7351
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7351

Beschrijving

(zie ook: Het Zoute, Zoutelaan)

Lange rechte laan tussen de Lippenslaan en de Oosthoek, met een knik ter hoogte van de Elisabetlaan. Als zandweg reeds aangelegd in de jaren 1880. In 1887, bij de aankoop van een stuk grond in het Zoute door het consortium van Verwee-Van Bunnen-Dumortier, wordt het gedeelte ten westen van de Elisabetlaan als zuidelijke begrenzing van de ruitvormige verkaveling aangenomen. De bebouwing aan de noordkant van dit stuk sluit aan bij Knokke-Bad; de zuidkant hoort bij Het Zoute. Basisbebouwing van gedeelte van de Zoutelaan behorende tot Knokke-Bad (oneven nummers) bestaande uit recente appartementsgebouwen, met enkele overblijvende oudere gevels van ca. 1900, vb. nr. 5, deels verbouwde lijstgevel bezet met geglazuurde baksteen, en van het interbellum, vb. nr. 19, "Ons Genoegen".


Bron     : Callaert G., Vanneste P. & Hooft E. met medewerking van De Leeuw S. & Struyf J. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Knokke-Heist, Deel I: Deelgemeente Knokke, Deel II: Deelgemeenten Heist, Ramskapelle, Westkapelle,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw Albert-Marcel

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Is deel van
  Knokke-Bad

 • Is gerelateerd aan
  Zoutelaan (Knokke - Het Zoute)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zoutelaan (Knokke-Bad) [online] https://id.erfgoed.net/themas/7351 (Geraadpleegd op 17-05-2021)