Geografisch thema

't Hoge

ID
7381
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7381

Beschrijving

Van de Doorniksesteenweg naar de Doornikserijksweg. Met zijn 46 m. hoogte vormt 't Hoge het hoogste punt van Kortrijk. Tot 1918 vestigingsplaats van een staakmolen z.g. "Molen van Tiberghien". Zeer gediversifieerde functie eigen aan een steenweg. Zowel woonfunctie, commerciële functie met groothandelszaken en kleinere bedrijven en een verzorgende functie ("Home 't Hoge", nr. 57). Het hoogste punt van de steenweg wordt gemarkeerd door de watertoren van 1935, type D2 (1000 kubieke meter).
Het straatbeeld wordt enerzijds getypeerd door rijbebouwing en anderzijds naar de grens toe door losstaande bebouwing. Tal van arbeiderswoningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw, van één bouwlaag en twee à vier traveeën o.m. nrs. 32-34, 38-40, 48-50 en 70. Ook verscheidene villa's uit de jaren 1930 en 1940 en recentere woningen. Nr. 55, typische villa van 1946, naar ontwerp van P.A. Pauwels (Kortrijk). Witgeschilderde baksteenbouw onder hoogopgaand zadeldak (leipannen).

STADSARCHIEF KORTRIJK 228, nr. 730/46; 229, nr. 844; 229, nr. 11792.
Konfrontaties in Moderne Architectuur. Een "promenade" in en rond Kortrijk, Kortrijk, 1990, p. 86.
VAN CRAENENBROECK W. (red.), Eenheid in verscheidenheid. Watertorens in België, Brussel, 1991, p. 176.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 480-481.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Hoekpand van 1884

  • Omvat
    Villa

  • Is deel van
    Kortrijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 't Hoge [online] https://id.erfgoed.net/themas/7381 (Geraadpleegd op 17-06-2021)