Geografisch thema

Budastraat

ID
7397
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7397

Beschrijving

Van de Leiestraat naar de Overleiestraat. De straat is één van de oudste straten van de stad en is de hoofdstraat van de gelijknamige wijk of z.g. Buda-eiland, gelegen tussen beide Leie-armen. Oudste vermelding als "tusschen beeden den Leyen" in 1449. Weergegeven bij Sanderus (1641) als straat met rijbebouwing bestaande uit diep- en breedhuizen.

De naam Buda is ontstaan op het eind van 17de eeuw toen het eiland versterkt werd door Vauban (1690-1698). De naam verwijst naar de versterkte Hongaarse stad Buda die in 1686 op de Turken veroverd werd. De stad Buda ligt t.o.v. van Pest aan de overkant van de Donau, evenals het Buda-eiland t.o.v. de stadskern van Kortrijk. De naam bleef in de volksmond bewaard en wordt voor het eerst vermeld in de archieven in 1734. De naam wordt officieel in gebruik genomen in 1795. Tussen 1807 en 1814 "Rue des Blanchisseurs", vanaf 1815 terug "Budastraat".

Bij archeologische opgravingen zijn talrijke sporen van de middeleeuwse stad teruggevonden. Ter hoogte van nrs. 29-33 in 1996 ontdekking van laatmiddeleeuwse resten van een bevaarbaar kanaal lopend in oostelijke richting en aansluitend op de zuidoosthoek van de in 1995 gevonden walgracht rond de mote van het O.-L.-Vrouwhospitaal uit het eind van de 13de eeuw. De mote werd opgevuld in de 14-15de eeuw en in 1428 afgegraven. De omwalling is nog getekend bij Sandersus (cf. kaart inleiding). In 1998 wordt op de werf van de H.- Hartkliniek het verder verloop van het kanaal opgegraven, dat afgeboord was met eikenhouten palen en houten planken wanden.

Van oudsher belangrijke handelsstraat met tevens verzorgende functie, met het O.-L.-Vrouwhospitaal vermoedelijk gesticht in 1210 en de vroegere H.-Hartkliniek gesticht in 1890 (of 1888). In 1877 vestiging van klooster van Zusters van Liefde van Sint-Vincentius à Paulo in 1890 (of 1888) uitgebreid met kliniek door dr. Lauwers (Hospice des Soeurs de Charité) werkzaam tot 1904 en in 1924 heropgericht als H.-Hartkliniek. Gebouwen thans vervangen door nieuwbouw (nr. 40). Heterogeen straatbeeld. Naast de 18de- en 19de-eeuwse bebouwing, talrijke panden van na W.O. II. Een aantal oude panden kregen een nieuw gevelparement ter herstelling van de oorlogsschade, o.m. nr. 12 waarvoor plannen van 1942 en 1945. Nr. 62, winkelpand, met op bovenverdieping 19de-eeuwse lijstgevel met erker. Nr. 39, met in linkerzijgevel jaarankers .81.

STADSARCHIEF KORTRIJK 31, nr. 13505 (of 114/42); 31, nr. 652/45.
De Budastraat te Kortrijk, in Curtricke, nr. 31, 1996, p. 131-132.
DESPRIET P., 25 jaar Kortrijkse opgravingen 1970-1995, Kortijk, 1996, p. 132-136.
DESPRIET P., Kortrijk: noodopgraving aan de Budastraat, in Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 40, Zuid-westvlaamse opgravingen, 1998, p. 16-18.
DESPRIET P., Kortrijk: omgeving van het O.-L.-Vrouwehospitaal (Budastraat), in Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 36, Zuid-westvlaamse opgravingen 1996, 1997, p. 16-17-18.
VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 69-72.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Brouwerswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in rococo

 • Omvat
  Herberg Brouwershof

 • Omvat
  Onze-Lieve-Vrouwhospitaal

 • Omvat
  Stadswoningen van de Hospice civile de Courtrai

 • Is deel van
  Kortrijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Budastraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7397 (Geraadpleegd op 13-06-2021)