Geografisch thema

Overleiestraat

ID
7499
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7499

Beschrijving

Van de Budastraat naar de Brugsestraat. Eén van de oudste straten van de stad. Oudste straatnaam ook huidige (1354). In 1485 "Leystrate", 1571 "Voorstraete", 1660 "Rechtestraete", 1727 "Grootestraete", 1795 "Basse Ville", 1815 "Overleie", 1822 "Guillelmusstraet" en in 1822 "Groote Leystraete". Vanaf 1850 terug huidige benaming. Huidig tracé stemt overeen met Sanderus (1641). De straat vormt het centrum van de z.g. wijk Overleie. Van 1893 tot 1957 buurttram Kortrijk-Menen. Voorheen huizen tot aan de Leie (westkant, nu begin van Fabriekskaai), echter afgebroken in 1877. Op oostkant vroeger voetpad langs de Leie. Huizen tussen Leie en Kleine Kringstraat gesloopt rond 1912 voor het graven van nieuwe Leiearm. Vóór 1896 ter hoogte van Sint-Amandsplein zeven huizen gesloopt. Tussen nrs. 11 en 13 overwelfde doorgang naar vroeger Koestraatje. Tussen nr. 39 en 41 poort naar klein steegje, het vroegere St. Rochusstraatje, boven poort St.-Rochuskapelletje. Tussen nr. 46 en 48 Verkorenhof met brandgang. Naast nr. 64 poortje naar Amsterdamspoortje (cf. aldaar).
Meerdere textielbedrijven, o.m. N.V. weverij Menstra (nr. 15); in 1950 oprichting n.v. A. Nuyttens, textiel- en confectiebedrijf in 1912 stichting van appretuurbedrijf van O. Lepere. In 1929 oprichting van constructiewerkhuizen voor textielmachines met eigen gieterij door K. Dewaele en zoon. Heden talrijke winkelpanden.

Basisbebouwing: talrijke lijstgevels met 19de-eeuws uitzicht, een aantal panden hebben evenwel een oudere kern, te dateren tot de 17de eeuw, cf. daken. Naast burger- en arbeidershuizen ook een aantal grote herenhuizen waarvan de begane grond vaak verbouwd is tot winkel o.m. nr. 45-51.

VAN HOONACKER E., duizend Kortrijkse straten, Kortrijk, 1986, p. 361-363.


Bron     : WVL5
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Appartementsgebouw De Bloeze

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Heden winkelpand

 • Omvat
  Herenhuis met conciërgewoning en weverij

 • Omvat
  Herenhuis met koetshuis

 • Omvat
  Herenhuis van 1806

 • Omvat
  Kerk Sint-Elooi

 • Omvat
  Klein winkelpand

 • Omvat
  Klooster van 1889

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Sint-Elooisapotheek

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met trapgevel

 • Omvat
  Winkelpand

 • Is deel van
  Kortrijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Overleiestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7499 (Geraadpleegd op 19-06-2021)