Geografisch thema

Hogebrugstraat

ID
7701
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7701

Beschrijving

De Hogebrugstraat is een rechte stadsstraat als verbinding tussen de omwalde middeleeuwse stadskern afgesloten door de beschermde Westpoort (Weststraat) en de Romanestraat (Pollinkhove) over de Lovaart. Volgens bepaalde bronnen gaat het tracé mogelijk terug op dat van een Romeins diverticulum. De naamgeving 'Hogebrugstraat' verwijst vermoedelijk naar de Lobrug over de Lovaart en komt bij ons weten voor het eerst voor op het Algemene Plan van Aanleg van 1920. Op het primitieve percelenplan (circa 1835) is de straat nog aangeduid als een gedeelte van "Rue de l' Ouest".

De Hogebrugstraat begint vanaf de * Westpoort en de Caesarsboom en lag dus alsdusdanig buiten de omwalde en ommuurde stad. Toch vertoont de noordzijde van de straat (tijdens het Ancien Régime behorend tot het Noordover of de jurisdictie van de Sint-Pietersabdij) op de Ferrariskaart (1770-1778) reeds een min of meer aaneengesloten bebouwing. De noordzijde van de straat bewaart een aantal panden met 17de- en 18de-eeuwse kernen, onder meer nummer 1 de voormalige brouwerij zogenaamd "BROUWERIJ 'T DAMBERD" met eerste vermelding in 1449 en nummer 25 herberg zogenaamd "DE ENGEL".

De zuidzijde van de Hogebrugstraat is op de Ferrariskaart afgeboord door een gracht die vanaf de Lovaart naar de omwalling ter hoogte van de Westpoort liep. Opmerkelijk op die kaart is een hoevedomein met omgevende boomgaard. Op het plan met de ontwikkeling van 'la place' van 1813 en het primitief percelenplan (circa 1835) zijn slechts enkele huizen aangeduid boven de gracht. In 1870 wordt een gedeelte van de gracht gedempt, vanaf 1877 wordt het terrein bouwklaar gemaakt door de gemeente Lo (volgens kadasteronderzoek). Op de kaarten van het Militair Cartografisch Instituut (1883 en 1899), geleidelijke evolutie naar een min of meer aaneengesloten bebouwing. De huizen aan de zuidzijde van de straten dateren grotendeels uit het laatste kwart van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bij de wederopbouw (volgens Algemene Plannen van Aanleg van 1919 en 1920) lichte rooilijnwijziging, een haaks op de straat georiënteerd huis aan de noordzijde dicht bij de Westpoort moet verdwijnen of wordt niet op dezelfde manier heropgebouwd.

De bebouwing van de hele straat (met uitzondering van de nutsgebouwen van de hoeve gelegen aan de Hogebrugstraat nummer 32 en van nummers 33-35 langs de afleiding van de Sint-Machuitsbeek) is opgenomen in het stadsgezicht (M.B. 23.11.1994). Onder meer nummers 2, 6, 7, 8, 9, 10-12, 14, 17, 28, 30 met vernieuwde of sterk gewijzigde parementen of volledige nieuwbouw na circa 1930.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/ 00426.
 • DEBAEKE S., Terugblik: Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p. 32.
 • VANDERGUCHT H., Loo illustre, son origine, notice historique..., Veurne, 1907, p. 68. (Plan van 1813).

Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Vanneste, Pol
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Stadskern Lo

 • Omvat
  Boerenarbeidershuis 't Oud Meulenhuis

 • Omvat
  Breed burgerhuis

 • Omvat
  Brouwerij 't Damberd

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Camerlynck

 • Omvat
  Burgerhuis met houten winkelpui

 • Omvat
  Burgerhuis met winkelpui

 • Omvat
  Burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Herberg De Engel

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Historische hoeve

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen uit de jaren 1920

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning uit 19de eeuw met winkelpui

 • Omvat
  Stadswoningen uit de jaren 1920


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hogebrugstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7701 (Geraadpleegd op 17-05-2021)