Geografisch thema

Vaartstraat

ID
7734
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7734

Beschrijving

Lange rechte dorpsweg vanaf de Lovaart tot de Burgweg. Op het primitief percelenplan (ca. 1835) aangeduid als "Chemin de Pollynchove (à) Loo".

De Vaartstraat is een belangrijke dorpsstraat. Ten zuiden paalden drie belangrijke sites aan de Vaartstraat, van west naar oost: de omwalde pastoriesite (cf. Pollinkhovestraat nr. 1), de site met kerk en kerkhof (cf. Pollinkhovestraat z.nr.) en de site van het zogenaamd "Pollinkhof" (cf. Vaartstraat nr. 2) cf. Ferrariskaart (1770-1778) en Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Ten noorden van de Vaartstraat, aaneengesloten bebouwing, doch de oudste 18de-eeuwse huizen achteringelegen met voortuintjes (reeds aanduiding van bebouwing op Ferrariskaart), nrs. 15 en 27 panden resp. van 1781 en 1770 cf. infra. De zuidzijde van de straat (ten westen van de pastoriesite) is nog onbebouwd op het primitief percelenplan (ca. 1835).

Nu quasi aaneengesloten bebouwing van burgerhuizen en arbeidershuizen ten noorden en ten zuiden van de straat, onder meer nrs. 16 en 21: bakstenen lijstgevels uit de jaren 1920 met art-deco-inslag.

Het tracé ter hoogte van de Lovaart werd gewijzigd bij de verbreding, rechttrekking en bedijking van de Lovaart in 1869-1870. Hierbij worden ter hoogte van de Kellenaarsbrug twee bochten afgesneden. De trekweg komt hierbij aan de oostzijde van de rechtgetrokken vaart te liggen (Lolege), het gedeelte van de Vaartstraat langs de Lovaart wordt gesupprimeerd. De Sint-Machuitsbeek komt ten zuiden van de Vaartstraat links van de Lovaart te liggen. Hiervoor moet een hevel of siphon aangelegd worden ter hoogte van de Kellenaarsbrug (cf. infra Vaartstraat z.nr.). De huidige Kellenaarsbrug is een vrij recente ophaalbrug op basis van een betonconstructie, waarbij een sterk verbouwd brugwachtershuis en voormalig café "De Siphon" (Vaartstraat nr. 1). Langs de Vaartstraat liep de tramlijn Veurne-Poperinge.

DEBAEKE S., Terugblik Lo, Pollinkhove, Reninge, Noordschote, Beelden die spreken, Veurne, 1992, p. 63, 72, 73.

TERMOTE J. & HIMPE K., Cultuurhistorische inventarisatie watergebonden bouwkundig erfgoed, Advies inzake conservering, restauratie en eventuele reconstructie in het kader van het landinrichtingsproject ‘DE WESTHOEK’, 2001, p. 60 en p. 113-114.


Bron     : Vanneste P. met medewerking van Missiaen H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Lo-Reninge, Deelgemeenten Lo, Noordschote, Pollinkhove en Reninge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL14, (onuitgegeven wekdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  18de-eeuws burgerhuis met voortuin

 • Omvat
  19de-eeuws hoekhuis

 • Omvat
  Arbeidershuis

 • Omvat
  Burgerhuis met voortuin

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Herberg Sint-Sebastiaanshof

 • Omvat
  Hevel of siphon van de Sint-Machuitsbeek onder de Lovaart

 • Omvat
  Hoeve Pollinkhof

 • Omvat
  Klooster en school

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw

 • Is deel van
  Pollinkhove


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vaartstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7734 (Geraadpleegd op 23-06-2021)