Geografisch thema

d'Aubreméstraat

ID
7762
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7762

Beschrijving

Rechte straat in de stationswijk als verbinding tussen de Leuvensestraat en de Benoit Hanssenslaan. De stationswijk strekt zich uit ten zuidoosten van het centrum.

De benaming van de straat werd ontleend aan de familie d’Aubremé die in de negentiende eeuw uitgestrekte landerijen bezat op de plaats van de huidige stationswijk, begrensd door de spoorlijn, de d’Aubreméstraat, de Leopoldstraat en het Hanssenspark dat er in zijn geheel bij hoorde. In het begin van de jaren 1870 werden deze gronden met een oppervlakte van ongeveer 8,4 hectare, aangekocht door de "Société civile du Nouveau Quartier de Vilvorde" met de bedoeling Vilvoorde in deze richting te ontsluiten en uit te breiden door het terrein bouwrijp te maken. In de verkoopakte wordt het geheel omschreven als "bouwgrond, braakliggende gronden, vijvers, grachten en weiden". In 1878 werd de maatschappij opnieuw opgericht onder de benaming "Société anonyme du Nouveau Quartier à Vilvorde" omdat diverse voorwaarden van het oorspronkelijke stichtingsreglement niet konden volbracht worden. Het ontwerp voor deze planmatig aangelegde nieuwe woonwijk met residentieel karakter werd opgemaakt door landmeter Huygens, maar onderging naderhand nog diverse wijzigingen. Om financiële redenen werd het project in het begin van de jaren 1890 overgenomen door de stad; het meest zuidelijke gedeelte werd omwille van het moerassige karakter van de gronden in 1899 aan de stad geschonken en omgevormd tot Hanssenspark (Parkstraat).

Het hoofdaccent van de stationswijk ligt op het Stationplein met station, vanwaar straalsgewijs drie rechte straten vertrekken, de Stationlei, de Xavier Buissetstraat en de Benoit Hanssenslaan; deze straten zijn door de dwarse Etienne Blondiaustraat en de Van Helmontstraat met elkaar verbonden. Ten zuiden ligt het Hanssenspark. Tegelijkertijd met de realisatie van de nieuwe wijk werd het station verder naar het zuidwesten verplaatst, naderhand werden de sporen verhoogd. De d’Aubreméstraat was een der eerste straten die in het "nieuwe kwartier" werden aangelegd; ze vormde de kortste verbinding tussen het oude station, dat verder naar het noordoosten lag (aan de Benoit Hanssenslaan) en het stadscentrum. De tot op heden vrij homogene straatwanden vertonen een typisch eind negentiende-eeuws neoclassicistisch karakter. Eenvoudige, meestal bepleisterde lijstgevels van drie traveeën en twee tot drie bouwlagen onder zadeldaken; her en der werden de parementen vernieuwd zodat het huidige uitzicht meer gevarieerd is; sporadisch hebben de rechthoekige of getoogde muuropeningen een iets rijker uitgewerkte omlijsting. Een aantal panden bij het begin van de straat werd al geregistreerd op het kadaster in 1873 en 1874.

 • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Vilvoorde 1873/14.
 • CALDERON A., Historiek der straten van Vilvoorde, Leuven, 1993, p. 69-70.
 • EGELS P., Open Monumentendag Vilvoorde 14 september 1997, Brochure, p. 46-47.
 • VAN DRIESSCHE B., Het nieuwe kwartier te Vilvoorde, Jaarboek van de Heemkundige Kring Hertog Hendrik I te Vilvoorde, 1980-1981, p. 61-71.

Bron     : Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Vilvoorde, Deelgemeenten Vilvoorde en Peutie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB1, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Le Sette Stelle

 • Omvat
  Directeurswoning Keller

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Is deel van
  Vilvoorde


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: d'Aubreméstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7762 (Geraadpleegd op 07-05-2021)