Geografisch thema

Dorpsstraat

ID
7840
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7840

Beschrijving

Vormde van oudsher de kern van het Dorp, het dorpscentrum van Bocholt. Samen met het gehucht Lechten vormde het tijdens het ancien régime één van de vijf kwartieren van de gemeente, met een eigen burgemeester. Lechten is thans gedeeltelijk aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart gelegen, het sluit ten noorden aan bij de dorpskern en omvat de Heuvelstraat en de Hoogstraat. De Dorpsstraat vormt in een hoek van 90° de verbinding tussen de Breeërweg en de Brugstraat; in het centrale gedeelte werden bij de aftocht van de Duitse troepen in 1944 een aantal woningen afgebrand.

Tussen de Kaulillerweg - hij staat op de Ferrariskaart slechts aangeduid als een voetpad - en de Pastoorsdreef bevond zich de Stenen Winning, de herenhoeve, soms vermeld als kasteel, van de bekende familie van den Steen, die eeuwenlang de schouten van Bocholt leverden. De bekende theoloog Cornelius a Lapide (1566-1637) werd hier geboren. Op het einde van de 17de eeuw kwam een einde aan de macht van de familie en in 1699 brandde hun goed af. De woning staat op de Ferrariskaart (1771-1777) onder de benaming Cense Wenning afgebeeld als een semi-gesloten complex, gelegen binnen een rechthoekige omgrachting, gevoed door de hier stromende Bocholterbeek, met een aparte omgrachting van de hovingen in het noorden. De onroerende goederen van de familie van den Steen kwamen in handen van het Rooms-Katholieke Godshuis van Roermond. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) bleef alleen de oostvleugel van dit complex en een gedeelte van de omgrachting bewaard; het staat aangeduid als eigendom van Les pauvres de Roeremonde.

De Pastoorsdreef, die vertrekt in de Dorpsstraat, was oorspronkelijk de dreef die het dorpscentrum verbond met de pastorie, gelegen op een omgracht, rechthoekig perceel. Deze situatie staat nog aangeduid op de stafkaart van het Dépôt de la Guerre (1878).

De oorspronkelijke gemeenteschool met gemeentehuis en onderwijzerswoning, bevond zich op de hoek van de Pastoorsdreef en dateerde van 1827; ze werd in 1965 afgebroken.

 • JAME R., De geschiedenis van het lager onderwijs in Bocholt: het centrum, Lozen, Creyel en Hees. (Bokarelo, 12-13, 1995-1996).

Bron     : SCHLUSMANS F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenburgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gemeentelijke jongensschool

 • Omvat
  Herberg en brouwerij

 • Omvat
  Langgestrekt burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Oorlogsmonument ontworpen door A. De Cuyper

 • Is deel van
  Bocholt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Dorpsstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/7840 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.