Geografisch thema

Kiliaanstraat

ID: 787   URI: https://id.erfgoed.net/themas/787

Beschrijving

Eertijds "Kerkhofstraat", huidige benaming van 1882 naar aanleiding van de inhuldiging van het standbeeld van Kiliaan op de toenmalige Gemeenteplaats, gelegen aan het begin van de straat.

Gekasseide straat in het centrum van Duffel-West, als verbinding tussen de G. Van der Lindenlaan en de Kerkstraat; sterke bocht ter hoogte van het gemeentehuis met complex verkeersknooppunt, bestaande uit twee splitsingen, één naar de Netebrug en één naar de Hondiuslaan. Nummers 1-5 gelegen tussen Hondiuslaan en Kiliaanstraat: monumentaal hoekpand in neotraditionele stijl uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Overigens lintbebouwing tot drie bouwlagen, bestaande uit handels- en burgerhuizen vanaf het eerste kwart van de 20ste eeuw, vaak in regionalistische wederopbouwstijl, onder meer nummers 20-26. Een aantal panden draagt een jaartal onder meer nummer 13 van 1922, nummer 24 van 1924, nummer 25 van 1906 en nummer 26 met jaartallen 1914-1922. Begane gronden werden in het kader van de winkel- of horecafunctie herhaaldelijk aangepast. Vóór het neotraditionele pand nummers 92-94 + Leopoldstraat nummer 2, ter hoogte van de overgang naar de Kerkstraat: pleintje met beeld van Kiliaan (circa 1530-1607), een wit marmeren beeld op arduinen sokkel, volgens de literatuur van de Antwerpse beeldhouwer F. Claessens, onthuld op 20 augustus 1920; het beeld zelf is evenwel gesigneerd C. Jacobs, 1861; vermoedelijk gaat het om één van de drie beelden die genoemde beeldhouwer produceerde: één bevindt zich in het gemeentehuis, één in het museum Plantin Moretus in Antwerpen en het derde werd door de kunstenaar nagelaten aan zijn broer Casimir Jacobs; mogelijk werd enkel de arduinen sokkel gemaakt door F. Claessens. Op deze plaats bevond zich eertijds het hoogste huis van Duffel, "Den Hemel" met ervoor de openbare pomp, ter vervanging van een openbare bornput.

 • MATHYS G., Kornelis Van Kiel (Kilianus) befaamde letterkundige der XVIe eeuw, Lier, 1908, p. 15-16.
 • RESSELER J., Duffel in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, nummer 24.
 • S.N., Duffel toen, p. 69, 92, 104.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1997


Relaties

 • Is deel van
  Duffel
  Duffel (Duffel)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kiliaanstraat 86 (Duffel)

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl
  Kiliaanstraat 21 (Duffel)

 • Omvat
  Burgerhuis in neobarok
  Kiliaanstraat 84 (Duffel)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Kiliaanstraat 57 (Duffel)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Kiliaanstraat 73 (Duffel)

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl
  Kiliaanstraat 80 (Duffel)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Kiliaanstraat 92, 94, Leopoldstraat 2 (Duffel)

 • Omvat
  Neoclassicistische woning van 1916
  Kiliaanstraat 18 (Duffel)

 • Omvat
  Neotraditioneel complex
  Kiliaanstraat 90 (Duffel)

 • Omvat
  Winkel
  Kiliaanstraat 75 (Duffel)