Geografisch thema

Opitterstraat

ID: 7888   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7888

Beschrijving

De Opitterstraat is één der hoofdassen van de binnenstad. Vroeger gewoonlijk Itterstraat, ook Gasthuisstraat genoemd. Zij leidde van de Hoogstraat naar de Opitterpoort (Porte d’opitteren op de Ferrariskaart, 1771-77). Zij was pas in de 19de eeuw volledig bebouwd. De Boneputterbeek, komende van de Hoogstraat, liep tot 1882 open langs de huizen nummers 1 tot 7, om tussen nummer 7 en 9 in oostelijke richting naar de stadswal te lopen; hier lag een brug. Vooraan in de straat bevond zich een waterput, de schoolput, later vervangen door een put en pomp in de Hoogstraat; ook op de hoek met de Vaesstraat bevond zich een waterput, later vervangen door een pomp.

In de Opitterstraat bevond zich het gasthuis van Bree; het wordt voor het eerst vermeld in 1356 en het bestond tot de Franse Revolutie. Het lag op de plaats van de eerste huizen (nummers 1, 3 en 5) aan de oostzijde van de straat. De hoek met de Hoogstraat werd ingenomen door de Sint-Niklaaskapel met koor naar de straat toe. Naast de kapel bevond zich de stadsschool, reeds vermeld in de 15de eeuw, en hiernaast het gasthuis met rosmolen, schuur en moestuin. Naast het gasthuis bevond zich een oprit (nu nummer 5), vroeger een steeg naar de Verwerstoren op de wal. Een paar huizen verder bevond zich de oorspronkelijke pastorie van Bree, opgericht in de eerste helft van de 16de eeuw; ze werd in 1590 naar de Hoogstraat overgebracht. In 1375 brandde de Opitterstraat af en werd ook het gasthuis verwoest. Het werd heropgebouwd. Het verloor waarschijnlijk eind 17de eeuw zijn functie, want het werd vanaf dan door de stad verhuurd. In 1845 was het nog steeds eigendom van de stad. In 1697 brand de Opitterstraat opnieuw volledig af. In de eerste helft van de 19de eeuw bevond zich in de straat een bierbrouwerij.

Buiten de poort bevond zich de Sint-Antoniuskapel, reeds vermeld in 1530. De kapel die in 1952 werd afgebroken dateerde van 1731.

 • DIRKX L., Op-itterstraat Bree - 1915, (Het Ezendröpke, 8, 1985, pagina's 30-32).
 • MAES S.F., De geschiedenis van Bree. De gemeente van de oudste tijden tot aan de Franse Revolutie, 1952, pagina's 116-118; 132; 199.
 • Maes S.F.-DREESEN J., De geschiedenis van Bree. De parochie, de oude kloosters, Heverlee, 1946, pagina's 50-56; 61.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Huis de Eysere Hant

 • Is deel van
  Bree

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Opitterstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7888 (Geraadpleegd op 26-11-2020)