Geografisch thema

Lageweg

ID: 792   URI: https://id.erfgoed.net/themas/792

Beschrijving

Gelegen in Duffel-Oost en gekarakteriseerd door sociale woningbouw, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw (1930), nummers 2-14 aansluitend bij de woningen van de De Meesterstraat, en het derde kwart van de 20ste eeuw met uitbreiding tot het aangrenzende Bruggelanden; de eerste 35 woningen dateren van 1957, gevolgd door 10 woningen in 1960 en 21 in 1961. In vereenvoudigde vorm aansluitend op de tuinwijktraditie.

Gekoppelde eengezinswoningen in spiegelbeeldschema; lijstgevels van één bouwlaag aan oneven zijde, één tot twee bouwlagen aan even zijde, alle met omhaagde voortuintjes.

  • S.N., Duffel nu, p. 99.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1997


Relaties