Geografisch thema

Kortrijkstraat

ID: 7930   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7930

Beschrijving

Rijksweg N8, belangrijke uitvalsweg met opritten naar de autowegen A17/E403. Lange straat met licht gebogen tracé, vertrekkend van de Grote Makt en lopende tot in de Kortrijkse deelgemeente Bissegem. Straat behorend tot het historisch stratenpatroon, cf. Ferrariskaart (1770-1778). De bebouwing klimt op tot in de 19de eeuw, maar het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door gevels uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Ook verschillende woningen met vernieuwde parementen en nieuwbouw.
Hoofdstraat met overwegend commerciële functie met handelswoningen, herbergen en buurtwinkels. Opvallende aanwezigheid van vlasnijverheid: verschillende handelswoningen getypeerd door poorttravee met daarboven een laadluik of -venster waarachter respectievelijk vlaskamer en vlaszolder, o.m. nr. 94 met aangepaste muuropeningen.
Daarnaast ook woonfunctie met grote sociale verscheidenheid; vanaf de Spoorwegstraat tot aan de oprit van de autoweg gedomineerd door arbeiderswoningen en kleinere burgerwoningen; naar het straateinde toe ook verschillende alleenstaande burgerhuizen en villa's.
Ook typerende bebouwing eigen aan een uitvalsweg met o.m. grootwarenhuizen, garages en enkele kleinere bedrijven. Het straateinde vormt tevens de scheiding tussen industriezone noord en zuid.
Naar het straateinde toe wordt de noordzijde bepaald door de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem en tal van voormalige vliegtuigloodsen, nu in gebruik als bedrijfsgebouw, o.m. loodsen tegenover de Vollanderstraat, nu in gebruik door Pullmaflex. Voorts, ter hoogte van de Moraviëstraat, voormalige schuur of loods, thans garage.

Basisbebouwing: breedhuizen met variërende gevelbreedte en twee bouwlagen onder al dan niet geknikte pannen zadeldaken.
De 19de- eeuwse bebouwing bestaat voornamelijk uit lage arbeidershuisjes, al dan niet met gecementeerde lijstgevels van twee à vier traveeën, o.m. nr. 60 met aangepaste muuropeningen, bewaarde fraaie houten dakkapellen, nr. 70-72, in oorsprong dubbelhuis, thans verbouwd tot twee woonhuizen, nr. 157, nr. 184-194, nr. 219, nr. 262 en nr. 272. Tevens ook verschillende burgerwoningen met twee bouwlagen, o.m. nrs. 18 en 20 met verbouwde begane grond, nr. 130 met aangepaste muuropeningen, nrs. 191-193.

De 20ste-eeuwse bebouwing bestaat uit burger- en arbeiderswoningen met eenvoudige al dan niet verankerde bakstenen lijstgevels, o.m. nr. 48, nr. 122 met verbouwde begane grond, nr. 160, verfraaid door gele sierbaksteen, nr. 167, nr. 200, nr. 202 verfraaid door gele sierbaksteen doch met aangepaste begane grond, nr. 228, nr. 241-243, nr. 282, nr. 299, vermoedelijk voormalige herberg cf. opschrift "IN SEBATIAAN", nr. 402-408 en nr. 462-466.

Bebouwing uit de jaren 1930 en 1940 met duidelijke invloed van de art deco en de nieuwe zakelijkheid, o.m. nr. 101-103, voorgevel volgens bouwplan van 1941 naar ontwerp van J. Tyberghien, nr. 117, nr. 151, nr. 168, verfraaid door groene granito en decoratieve metselverbanden, nr. 177, nr. 205, nr. 208, nr. 257, voorgevel volgens bouwplan van 1944 naar ontwerp van O. Vanderhaeghe (?), nr. 400, verfraaid door het gebruik van granito, nr. 430, deels met vernieuwd parement, nr. 432, nr. 460 met typisch overhoekse erker en granito lateien en nr. 470 met driezijdige erker.

GEMEENTEARCHIEF WEVELGEM, Wevelgem, bouwaanvragen Wevelgem 874.1, nr. 50/1941 en 14/1944.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 32 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 36 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 79 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 81 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 84 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 92 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 116 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 173 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 181 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kortrijkstraat 526 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1930
  Kortrijkstraat 53 (Wevelgem)

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum
  Kortrijkstraat 24 (Wevelgem)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Kortrijkstraat 86 (Wevelgem)

 • Omvat
  Gewezen vliegtuigloodsen van de vliegschool
  Kortrijkstraat zonder nummer (Wevelgem)

 • Omvat
  Hedendaags bedrijfspand
  Kortrijkstraat 305 (Wevelgem)

 • Omvat
  Herenhuis
  Kortrijkstraat 71 (Wevelgem)

 • Omvat
  IJzeren kruis
  Kortrijkstraat zonder nummer (Wevelgem)

 • Omvat
  Klein arbeidershuisje
  Kortrijkstraat 170 (Wevelgem)

 • Omvat
  Lage arbeiderswoning
  Kortrijkstraat 163 (Wevelgem)

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis
  Kortrijkstraat 140 (Wevelgem)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen
  Kortrijkstraat 74-76 (Wevelgem)

 • Omvat
  Twee burgerhuizen met tussengelegen vlasschuur
  Kortrijkstraat 245-249 (Wevelgem)

 • Omvat
  Typische vlaswoning
  Kortrijkstraat 98 (Wevelgem)

 • Omvat
  Verenigingsgebouw Cercle-Leopold-Kring
  Kortrijkstraat 458 (Wevelgem)

 • Omvat
  Villa
  Kortrijkstraat 235 (Wevelgem)

 • Omvat
  Villa met tuintje
  Kortrijkstraat 452 (Wevelgem)

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning
  Kortrijkstraat 44 (Wevelgem)

 • Omvat
  Vlasschuren en molenromp
  Kortrijkstraat 100-106 (Wevelgem)

 • Omvat
  Vlaswoning
  Kortrijkstraat 110 (Wevelgem)

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis
  Kortrijkstraat 351 (Wevelgem)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Kortrijkstraat 2 (Wevelgem)

 • Omvat
  Winkel-woonhuis
  Kortrijkstraat 8 (Wevelgem)

 • Is deel van
  Wevelgem
  Wevelgem (Wevelgem)