Geografisch thema

Kortrijkstraat

ID: 7930   URI: https://id.erfgoed.net/themas/7930

Beschrijving

Rijksweg N8, belangrijke uitvalsweg met opritten naar de autowegen A17/E403. Lange straat met licht gebogen tracé, vertrekkend van de Grote Makt en lopende tot in de Kortrijkse deelgemeente Bissegem. Straat behorend tot het historisch stratenpatroon, cf. Ferrariskaart (1770-1778). De bebouwing klimt op tot in de 19de eeuw, maar het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door gevels uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Ook verschillende woningen met vernieuwde parementen en nieuwbouw.
Hoofdstraat met overwegend commerciële functie met handelswoningen, herbergen en buurtwinkels. Opvallende aanwezigheid van vlasnijverheid: verschillende handelswoningen getypeerd door poorttravee met daarboven een laadluik of -venster waarachter respectievelijk vlaskamer en vlaszolder, o.m. nr. 94 met aangepaste muuropeningen.
Daarnaast ook woonfunctie met grote sociale verscheidenheid; vanaf de Spoorwegstraat tot aan de oprit van de autoweg gedomineerd door arbeiderswoningen en kleinere burgerwoningen; naar het straateinde toe ook verschillende alleenstaande burgerhuizen en villa's.
Ook typerende bebouwing eigen aan een uitvalsweg met o.m. grootwarenhuizen, garages en enkele kleinere bedrijven. Het straateinde vormt tevens de scheiding tussen industriezone noord en zuid.
Naar het straateinde toe wordt de noordzijde bepaald door de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem en tal van voormalige vliegtuigloodsen, nu in gebruik als bedrijfsgebouw, o.m. loodsen tegenover de Vollanderstraat, nu in gebruik door Pullmaflex. Voorts, ter hoogte van de Moraviëstraat, voormalige schuur of loods, thans garage.

Basisbebouwing: breedhuizen met variërende gevelbreedte en twee bouwlagen onder al dan niet geknikte pannen zadeldaken.
De 19de- eeuwse bebouwing bestaat voornamelijk uit lage arbeidershuisjes, al dan niet met gecementeerde lijstgevels van twee à vier traveeën, o.m. nr. 60 met aangepaste muuropeningen, bewaarde fraaie houten dakkapellen, nr. 70-72, in oorsprong dubbelhuis, thans verbouwd tot twee woonhuizen, nr. 157, nr. 184-194, nr. 219, nr. 262 en nr. 272. Tevens ook verschillende burgerwoningen met twee bouwlagen, o.m. nrs. 18 en 20 met verbouwde begane grond, nr. 130 met aangepaste muuropeningen, nrs. 191-193.

De 20ste-eeuwse bebouwing bestaat uit burger- en arbeiderswoningen met eenvoudige al dan niet verankerde bakstenen lijstgevels, o.m. nr. 48, nr. 122 met verbouwde begane grond, nr. 160, verfraaid door gele sierbaksteen, nr. 167, nr. 200, nr. 202 verfraaid door gele sierbaksteen doch met aangepaste begane grond, nr. 228, nr. 241-243, nr. 282, nr. 299, vermoedelijk voormalige herberg cf. opschrift "IN SEBATIAAN", nr. 402-408 en nr. 462-466.

Bebouwing uit de jaren 1930 en 1940 met duidelijke invloed van de art deco en de nieuwe zakelijkheid, o.m. nr. 101-103, voorgevel volgens bouwplan van 1941 naar ontwerp van J. Tyberghien, nr. 117, nr. 151, nr. 168, verfraaid door groene granito en decoratieve metselverbanden, nr. 177, nr. 205, nr. 208, nr. 257, voorgevel volgens bouwplan van 1944 naar ontwerp van O. Vanderhaeghe (?), nr. 400, verfraaid door het gebruik van granito, nr. 430, deels met vernieuwd parement, nr. 432, nr. 460 met typisch overhoekse erker en granito lateien en nr. 470 met driezijdige erker.

GEMEENTEARCHIEF WEVELGEM, Wevelgem, bouwaanvragen Wevelgem 874.1, nr. 50/1941 en 14/1944.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1930

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gewezen vliegtuigloodsen van de vliegschool

 • Omvat
  Hedendaags bedrijfspand

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  IJzeren kruis

 • Omvat
  Klein arbeidershuisje

 • Omvat
  Lage arbeiderswoning

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen met tussengelegen vlasschuur

 • Omvat
  Typische vlaswoning

 • Omvat
  Verenigingsgebouw Cercle-Leopold-Kring

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa met tuintje

 • Omvat
  Vlashandelaarswoning

 • Omvat
  Vlasschuren en molenromp

 • Omvat
  Vlaswoning

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Omvat
  Winkel-woonhuis

 • Is deel van
  Wevelgem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kortrijkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7930 (Geraadpleegd op 24-11-2020)