Geografisch thema

Spoorwegstraat

ID
7952
URI
https://id.erfgoed.net/themas/7952

Beschrijving

Straat met bochtig tracé, lopende van de Kortrijkstraat naar de Brugstraat. Ter hoogte van de Neerbeekstraat maakt de straat een knik naar het westen, vandaar loopt ze evenwijdig met de spoorweg en is ze eenzijdig bebouwd.
Het straatbeeld wordt getypeerd door woonhuizen, voornamelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw, vlasschuren en bedrijfsgebouwen.
Veelal eenvoudige baksteenbouw, twee bouwlagen en twee traveeën onder pannen zadeldaken, o.m. nr. 12-14, nr. 74, dieper in gelegen t.o.v. de rooilijn en nr. 95. Nr. 58-64, woonhuizen van gediversifieerde baksteenbouw met tussengeplaatste electriciteitskabine, nrs. 62 en 64 afgelijnd door arduinen fries met ballusters en nr. 76-78. Nr. 10, diephuis. Nr. 117, dwars op de straat ingeplant arbeidershuisje van rode baksteen met vlechtingen in de zijgevel.
Daarnaast enkele gecementeerde lijstgevels, o.m. nrs. 8 en 16.
Naar het straateinde toe, tal van vlasschuren, o.m. nr. 7-9 met naastgelegen woning, nr. 83-89 en links van nr. 101, negen beuken onder pannen schilddaken.
Vestingplaats van jacquardweverij z.g. "Plush" (nr. 63), naamloze vennootschap gesticht in 1927, weverij, uitgerust met 60 mechanische getouwen, burelen en conciërgewoning opgetrokken in 1929-1930. Gecementeerde en witbeschilderde lijstgevels onder platte daken.

Architectuur in eigen buurt. Gevels en gebouwen in Wevelgem, een kennismaking, Kortrijk, 2002, p. 96.
Dit is West-Vlaanderen, St.-Andries, 1962, p. 2110.


Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Wevelgem, Deelgemeenten Wevelgem, Gullegem en Moorsele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL15, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burelen en conciërgewoning van weverij

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café De Nieuwe Weegbrug

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoningen uit het interbellum

 • Omvat
  Laag arbeidershuisje

 • Omvat
  Protestantse kerk

 • Is deel van
  Wevelgem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spoorwegstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/7952 (Geraadpleegd op 25-06-2021)