Geografisch thema

Arendstraat

ID
8025
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8025

Beschrijving

Van Brugse Steenweg naar Ronselarestraat met gebogen straattracé. Het eerste bochtige deel was oorspronkelijk een landweg, het tweede rechte stuk maakte deel uit van de Ter Doestweg die leidde naar de voormalige cisterciënzerabdij Ter Doest te Lissewege. De Ter Doestweg liep via een brug over het kanaal het "Oude Zwin" of "Sluyssche Vaart", over de locatie van het huidig Fort van Beieren, richting kanaal Brugge-Sluis. Straatnaam gewijzigd in Arendstraat verwijzend naar de naam van een oude herberg die hier stond.

De Arendstraat loopt vanaf de Ronselarestraat door in de zogenaamd "Klinkewal", een bochtige aardeweg die zich slingert doorheen de weilanden. Vlakbij de Ronsaardbeek ligt een overblijfsel van een terp met walgracht, teruggaand tot de 9de-10de eeuw. In de ommeloper van Groot-Reygaersvliet 1447 wordt de terp vermeld als "de clyncgracht, de clyncke", in de ommeloper van Groot-Reygaersvliet 1567 als "een platten wal ghenaemt den cleynwal", in 1701 de "Clynckewal ofte mote" en nog in 1810 "den clynckewal".

Het eerste straatgedeelte wordt gekenmerkt door een vrij dichte bebouwing met aan de noordoostzijde het kerkplein met enkele lage 19de-eeuwse huisjes (nummers 3-5), de gemeentelijke bibliotheek, de kerk en de pastorie (nummer 14). Het kerkplein vertoont een typische inplanting waarbij de Sint-Niklaaskerk zich te midden van het kerkhof bevindt, rechtover de pastorie. De pastorie vormt een beeldbepalende afbakening van deze typische site.

Juist buiten de dichtbebouwde dorpskom domineert vooral het landelijk karakter met vanouds aanwezigheid van hoeves. Tegen de Ronselarestraat staat aan de zuidkant een kapelletje van 1954.

 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 17.
 • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, p. 10-13.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Costeriehuys

 • Omvat
  Jongensschool

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Pastorie Sint-Niklaasparochie

 • Omvat
  Schoorbakkershoeve

 • Is deel van
  Koolkerke en Sint-Jozef


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arendstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8025 (Geraadpleegd op 14-04-2021)