Geografisch thema

Fort Lapin

ID
8030
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8030

Beschrijving

Van de Havenstraat naar de Noorweegse Kaai; maakt deel uit van de ring. De straat ligt aan de noordkant van het kanaal Brugge-Oostende en volgt het licht bochtige verloop.

De betekenis van het eerste naamgedeelte is afgeleid van de versterking, aangelegd in 1665, ter bescherming van de nieuw uitgegraven Handelskom (het tracé van deze versterking is nog herkenbaar onder meer in het hoekig verloop van de Graaf de Mûelenaerelaan). De betekenis van het tweede naamgedeelte "Lapin" is niet duidelijk.

Tijdens de havenwerken van 1899 werden, in de buurt van Fort Lapin ter hoogte van de huidige dokken, belangrijke archeologische sites ontdekt: uit de IJzertijd (500 voor Christus - 1ste eeuw na Christus) onder meer sporen van zoutwinning en verder een Gallo-Romeinse nederzetting van circa 200 na Christus, onder meer met de belangrijke vondst van resten van een zeilschip (circa 180 na Christus) wat wijst op de toenmalige zeeverbinding.

Marcus Gerards tekent in 1562 een onbebouwd gebied langs de waterloop, de Ieperleet. Met het uitgraven van die Ieperleet in 1618 tot het huidige kanaal Brugge-Oostende en van de Handelskom in 1664-1665 ter hoogte van de Dampoort ontplooien zich onder meer langs Fort Lapin belangrijke havenactiviteiten. Vandaar de aanwezigheid van scheepswerven, zoals te zien op schilderijen onder meer uit de 18de eeuw (onder andere van Jan Beerblock) en de 20ste eeuw. Daarnaast industriële activiteiten in de 19de eeuw, onder meer een vestiging van de ijzergieterij De Jaegher en een zoutziederij.

De industriële activiteiten kennen een nieuwe impuls met de aanleg van de zeehaven circa 1900. In de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw bevinden zich hier meerdere stapelhuizen en herbergen. Enkele industriëlen bouwen er imposante woningen zie nummers 25-27. Langs het Fort Lapin liep een goederentram in functie van de havenactiviteiten en vanaf 1913 tot 1951 de tramlijn nummer 4.

Met de aanleg en verbreding van de ring wordt een groot aantal gebouwen afgebroken. Heden wordt naast bewoning de straat hoofdzakelijk gekarakteriseerd door de aanwezigheid van distributiebedrijven en winkelketens.

Drukke, geasfalteerde verkeersader, vanaf de tweede helft afsplitsing van een tweede doodlopende weg. Op de plaats van het plantsoen met bomen aldaar stond vóór de uitbreiding van de ring een huizenrij.

De oudste bebouwing gaat terug tot het begin van de 20ste eeuw, zie de nummers 17-19 met eenvoudige lijstgevels en het nummer 1 uit het interbellum met historiserende kenmerken.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 60.
  • VERMEERSCH V. (ed.), Brugge en de zee, Antwerpen, 1982, p. 13-14, 16.
  • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, p. 13, nummer 1.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoekpand in Franse neobarokstijl

  • Is deel van
    Koolkerke en Sint-Jozef


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Fort Lapin [online], https://id.erfgoed.net/themas/8030 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.