Geografisch thema

Graaf de Mûelenaerelaan

ID
8033
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8033

Beschrijving

Licht bochtige straat van Dudzeelse Steenweg naar Koolkerkse Steenweg. De straat volgt tot aan de Ter Looigemweg het tracé van het vroegere versterkte Fort Lapin aan de Brugse Handelskom (zie Fort Lapin). Naamgeving van de straat verwijst naar Graaf de Mûelenaere (1794-1862) die een belangrijke rol speelde bij de onafhankelijkheid van België in 1830. Naam gegeven sinds de aanleg van de straat in 1907.

Vóór de (her?)aanleg van de straat in 1907 is er sprake van de Bloemenstraat verwijzend naar het kasteel "Bloemendael" of "Rozendael". Op dit oude leengoed, wellicht ontstaan in de 13de eeuw, stond in 1567 "een vierkante schof mette hofstede, poorte, wallen en boomgaert", circa 1700 is sprake van een lusthuis op de buiten. Op de hoek met de Dudzeelse Steenweg lag het kasteel "Cleyn Bloemhof", rond 1715 aangeduid als een kasteeltje met boomgaard. De landgoederen met kasteeltjes verdwijnen bij de aanleg vanaf circa 1920 van de Sint-Jozefsparochie.

De oudste bebouwing gaat terug tot het begin van de 20ste eeuw. Van de rij arbeiderswoningen ter hoogte van de nummers 48-66 blijven na de Eerste Wereldeoorlog enkel de nummers 62-66 bewaard.

Thans wordt het straatgedeelte tussen de Dudzeelse Steenweg en de Ter Looigemweg ingenomen door woningen van overwegend twee traveeën en twee bouwlagen, vooral met gevels in historiserende stijl, soms met entresol, zie nummer 5 van 1929. Ook enkele voorbeelden van interbellumarchitectuur. De alleenstaande villa nummer 49 neemt de volledige hoek in met de Ter Looigemweg.

Het straatgedeelte tussen de Ter Looigemweg en de Koolkerkse steenweg wordt gedomineerd door gevelrijen die in de jaren 1930 fasegewijs tot stand kwamen. Er zit variatie in het materiaalgebruik en de vorm van de muuropeningen en de gevel. Nummers 35-43 worden getypeerd door afwisselend baksteengebruik. Nummers 69-71 hebben historiserende puntgevels. Nummers 87-97 hebben sierankers en soms gevelstenen die vermoedelijk verwijzen naar de opdrachtgever. Nummer 97 is meer uitgewerkt met een fries Jugendstiltegels. Nummers 73-85 hebben betonnen lateien, nummers 99-125 sierankers en geglazuurde speklagen.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 321/1929.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 72.
 • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, p. 6, nummers 5-6.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met bel-etage

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Burgerhuis uit het interbellum

 • Omvat
  Rij dorpswoningen

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Koolkerke en Sint-Jozef


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Graaf de Mûelenaerelaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/8033 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.