Geografisch thema

Noorweegse Kaai

ID
8040
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8040

Beschrijving

Van de straat Fort Lapin doorlopend naar het grondgebied Damme. De kaai loopt langs de Damse Vaart, het verbindingskanaal tussen Brugge en Damme dat in 1180 werd uitgegraven. Sinds dan is de straat een belangrijke verbindingsas met Damme. De benaming Noorweegse Kaai is ontleend aan de twee herbergen "Groot-Noorwegen" (aangeduid op de Poppkaart van 1842) en "Klein Noorwegen", die in het begin van de straat ter hoogte van Fort Lapin waren gesitueerd.

Vrij heterogeen straatbeeld door de verschillende activiteiten die er werden beoefend.
Naast de dominerende woonfunctie is ook nijverheid aanwezig, vooral te situeren in het eerste straatgedeelte tot aan de Jules Van Praetstraat. Bedrijfsgebouwen nemen grote percelen in zoals de betonfabriek "Structo" met bijhorend kantoorgebouw, ontworpen in 1950 door de Brugse architect Jozef Lantsoght. Sinds 2003 zijn er plannen om de fabriek af te breken en de gronden te verkavelen. Er wordt een inbreidingsproject voorzien met hoge densiteit van één- en meergezinswoningen.
Het tweede straatgedeelte wordt vooral gekenmerkt door het landelijk karakter. Volgens ouder kaartenmateriaal bevonden zich hier veel hoeves, die echter vaak in het begin van de 17de eeuw en in de loop van de 19de eeuw verdwijnen als gevolg van de armoede op het platteland. Nog in de 19de eeuw verdwijnt het kasteelgoed van "Sinx" (gelegen vóór de Gemeneweideweg) en een kapel. Heden zijn enkel nog een paar hoeves en landarbeiderswoningen zie nummer 49 en nummer 89 bewaard. De Noorweegse Kaai was vroeger ook rijk aan herbergen, waarvan nummer 90 als laatste getuige.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 119/1950.
 • RYCKAERT M. (en andere), Brugge. De geschiedenis van een Europese stad, Tielt, 1999, p. 61.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, Brugge, 1977, p. 151.
 • WINTEIN W., Kaart van de oude gemeente Koolkerke met een bijhorende historische schets tot 1850, in: Rond de Poldertorens, jaargang 7, 1965, nummer 1, p. 25.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Koolkerke, Sint-Jozef en Sint-Pieters,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Bel-etagewoning met garage

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Halfvrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Villa André en Villa Marie-Jeanne

 • Is deel van
  Koolkerke en Sint-Jozef


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Noorweegse Kaai [online] https://id.erfgoed.net/themas/8040 (Geraadpleegd op )