Geografisch thema

Kinrooierdijk

ID
8058
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8058

Beschrijving

De straat ligt in het gebied Jagersborg, een van nature drassig gebied, dat tot het midden van de 19de eeuw deel uitmaakte van een uitgestrekte heide- en moerasvlakte tussen de Itterbeek en de Bosbeek.

Na de ontginningswet van 1847 werden deze gronden in cultuur gebracht, en werden een voorbeeld van een 19de-eeuwse ontginningslandschap (natte graslanden), later grotendeels met eikenbestanden bebost; om het gebied te ontwateren werd een veelheid van grachten aangelegd; in de tijdspanne van een kwarteeuw brachten deze wateringen grote wijzigingen in het landschap: dit blijkt uit de stafkaart van het Dépôt de la Guerre (1878). Grote gedeelten van de heide waren toen reeds omgezet in vloeiweiden. Ook het regelmatige wegenpatroon wijst op een jonge ontginning. Zowel op de Ferrariskaart (1771-77) als in de Atlas van de Buurtwegen (1845) is het een onbewoond en woest gebied, respectievelijk aangeduid als de Neder Heyde en Bruyère.

  • GEYSKENS B., in De Vlaamse landschapsatlas. Landschapsankerplaats Jagersborg, GIS-Vlaanderen, Brussel, 2001.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Hof ter Heide

  • Is deel van
    Neeroeteren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kinrooierdijk [online] https://id.erfgoed.net/themas/8058 (Geraadpleegd op 09-05-2021)