Geografisch thema

Kasteeldreef

ID
8075
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8075

Beschrijving

Straat met recht tracé, vertrekkend van de Stationsstraat en lopend tot de Avelgemstraat. Landelijke straat, met enkele restanten van de oorspronkelijke bebouwing, onder meer achter nummer 7, schuur van hoeve, gewit volume onder pannen zadeldak. Aangepaste muuropeningen en vernieuwde poorten. Verder voornamelijk nieuwbouw.

Aan het einde van de straat zijn er onder de grond restanten bewaard van het voormalig bisschoppelijk kasteel van Helkijn. Het kasteel kwam tot stand tussen 1156 en circa 1200. Wie de bouwheer was blijft onduidelijk (de koning van Frankrijk of zijn leenman, de bisschop van Doornik). Het kasteel wordt voltooid onder de bisschoppen Everardus (1173-1191) en Stephanus (1192-1203). Het was één van de grootste militaire burchten ooit gebouwd in het gebied van de Leie en de Schelde, administratief centrum van het bisdom Doornik en twistpunt in de verhouding van Vlaanderen met Frankrijk en Engeland door de bijzondere situatie op politiek, administratief en feodaal vlak. Aanhoudende bezettingen, belegeringen en het steeds weer uitstellen van herstellingen waren oorzaak van snelle verkrotting en het verval van het kasteel waardoor het verschillende malen heropgebouwd wordt. Het kasteel wordt op 6 februari 1793 verzegeld en in 1794 geïnventariseerd, het wordt aangeslagen als Nationaal Domein en ten voordele van de Franse staat verkocht. Na de verkoop wordt het in verschillende fases gesloopt. Tot 1900 bleef de omwalde mottestructuur zichtbaar, thans bewaart het landschap enkel de ovale vorm. Onder de grond bleven de funderingen van onder meer de grote toren en de paardenstallen van het paleis bewaard, deze werden blootgelegd tijdens opgravingen tussen 1978 en 1982.

 • DESPRIET P. & CASTELAIN R., Helkijn, Archeologische en historische monografieën van Zuid-West-Vlaanderen 20, Kortrijk, 1988, p. 69.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van SCHEIR O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Spiere-Helkijn, Deelgemeenten Helkijn en Spiere, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL16, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Hoge Hof

 • Omvat
  Kapel

 • Omvat
  Samenstel van arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Helkijn


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteeldreef [online], https://id.erfgoed.net/themas/8075 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.