Geografisch thema

Charles Deberiotstraat

ID
8118
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8118

Beschrijving

De Charles Deberiotstraat, vernoemd naar musicus Charles-August de Bériot, werd in 1293 reeds vermeld als Cattestraat of Cattorumstrata, naar de catte - een wal met palissade - die deel uitmaakte van de oudste stadsomwalling en de basis was voor het geknikt tracé van de straat, die de Naamse- met de Tiensestraat verbindt. De aaneengesloten bebouwing van rijhuizen, bestaande uit privé- en studentenwoningen en een klooster naast onderwijsinstellingen, wordt doorbroken door het Sint-Donatiuspark (Tiensestraat) en de semi-publieke ruimten van de Aula Maxima Pieter de Somer, de toegang tot de bibliotheek Godgeleerdheid en de recente uitbreiding bij het Koningscollege. De oudste bebouwing is geconcentreerd aan de zijde van de Tiensestraat en naast het stadspark en bestaat voornamelijk uit in kern zeker tot de 17de eeuw opklimmende panden die in de loop van de 19de en 20ste eeuw aangepast werden. Hiervan getuigen onder meer nr. 2, een in 1866 door architect Rentmeesters in neoclassicistische stijl aangepast pand, nr. 4, waarvan de bovenbouw naar ontwerp van architect O. Devos in 1915 volgens de nieuwe rooilijn werd opgetrokken, en nr. 6 dat in 1844 aangepast en in 1866 verhoogd werd volgens de plannen van architect J. Becker. De jongere bebouwing (nrs. 5-23 en 14-36) werd op de nieuwe rooilijn hoofdzakelijk opgetrokken in twee fases, respectievelijk rond de vorige eeuwwisseling en in het laatste kwart van de 20ste eeuw.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 4916 (bouwverg.05.03.1844), doss. 29229 (20.07.1860), doss. 10394 (16.02.1866), doss. 76132 (03.06.1915).
 • BOONEN W., De geschiedenis van Leuven geschreven in de jaren 1593 en 1594, Leuven, 1880, p. 355, 368-369.
 • MEULEMANS A., Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981, p. 259, 262, 276, 279, 340, 341.
 • PEETERS M., Gids voor Oud-Leuven, Antwerpen, 1983, p. 153-155.
 • SMEYERS M., Leuven vroeger en nu, Leuven, 1948, p. 184-185.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. De nieuwe bovenstad: tussen “Statiestraat” (Bondgenotenlaan) en Teinsestraat, deel 3, Leuven, 1986, fig. 32 a/b.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 233, 238.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Aula Pieter de Somer en bibliotheek Godgeleerdheid

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dubbelhuis

 • Omvat
  Geheel van burgerhuizen

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenwoning

 • Omvat
  Huis de Dorlodot, Paleontologisch Instituut en Kolenmuseum

 • Omvat
  Huis Renaer

 • Omvat
  Neoclassicistische herenhuizen

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Charles Deberiotstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8118 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.