Geografisch thema

Dekenstraat

ID
8120
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8120

Beschrijving

Het tracé van de Dekenstraat werd in 1839 vastgelegd door stadsarchitect F.H. Laenen en loopt loodrecht op de A. Vesaliusstraat, geknikt ter hoogte van de gevangenis. Vanaf het einde van de 19de eeuw, werd de straat systematisch bebouwd, enerzijds met schoolgebouwen aan de zijde van de A. Vesaliusstraat, met name het Hoger Handelsinstituut (kan. J. Janssen, 1913-1914, heden Van den Heuvelinstituut), het Instituut voor Fysiologie (architect Noyons, 1914, heden Instituut voor Levende Talen) en de Sint-Pieters Ambachtsschool (architect Piscador, 1920, nu Vrij Technisch Instituut); anderzijds met arbeiderswoningen - doorgaans in groep gebouwd (onder meer nrs. 17-23, 25-43) en veelal met verhoogde en afgeschuinde hoektraveeën -, naast rijwoningen in traditionele en vaag modernistische stijl (nr. 44-52) en de modernistische woning Dequeker, grenzend aan het gebied dat ooit aan de Redemptoristen toebehoorde.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis met bijgebouwen

 • Omvat
  Geheel van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Hoekensemble ontworpen door Spreutel

 • Omvat
  Instituut voor Fysiologie

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Van den Heuvel-Instituut

 • Omvat
  Vrij Technisch Instituut

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dekenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8120 (Geraadpleegd op )