Geografisch thema

Edward Van Evenstraat

ID: 8121   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8121

Beschrijving

De Edward Van Evenstraat, genoemd naar de Leuvense geschiedschrijver, was in de 14de eeuw gekend als Hekelsboomgaerdstraet - naar G. Hekels die er een boomgaard bezat - en later als Stopselstraat. Heden verbindt ze de F. Lintsstraat met de Monniken- en de Prelatenstraat. Het straatbeeld wordt er volledig gedomineerd door het Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen (nr. 4). Opvallend door hun ligging achterin een lange voortuin zijn de in 1911 opgetrokken arbeiderswoningen, nrs. 27-29.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 72978 (bouwverg. 29.06.1911).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen

  • Omvat
    Stadswoningen

  • Is deel van
    Leuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Edward Van Evenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8121 (Geraadpleegd op 27-11-2020)