Geografisch thema

Eikstraat

ID: 8122   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8122

Beschrijving

Op het einde van de 14de eeuw vermeld als Papeleurstrate (Populierstraat), later ook enkele malen Christusstrate genoemd en vanaf 1484 Eyckenstraet, naar het huis “d’Eycke” dat oorspronkelijk achter het gotische stadhuis gelegen was en waarvan het naambord in 1452 naar het hoekhuis van de huidige Boekhandel- en Eikstraat verhuisde. Smalle, gekasseide straat met geknikt tracé die de Tiense met de Boekhandelstraat verbindt. De onpare zijde bestaat hoofdzakelijk uit historiserende wederopbouwarchitectuuur met onder andere de achterzijde van het Tafelrond (Grote Markt). Pare zijde bestaande uit woningen met tot de 17de eeuw opklimmende kernen en in de loop van de 18de en 19de eeuw aangepaste gevels enerzijds, en eind 19de- en begin 20ste-eeuwse woningen anderzijds, gebouwd aan de in 1902 aangepaste rooilijn. Het uiteinde van de pare zijde wordt volledig ingenomen door café-brouwerij Domus (Tiensestraat 8).


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Hôtel d'Eynatten

  • Omvat
    Stadswoning

  • Is deel van
    Leuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eikstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8122 (Geraadpleegd op 27-11-2020)