Geografisch thema

Eugène Gilbertstraat

ID
8125
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8125

Beschrijving

Naar de Leuvense Hoogleraar Eugène Gilbert (1864-1919) genoemde straat, die, in het oorspronkelijke rooilijnenplan van het Nieuw Kwartier uit 1928, het buurtplein in de Constantin Meunierstraat met de Sint-Quintenskerk in de Naamsestraat diende te verbinden, maar omwille van het grote verval werd opgesplitst in de Albert Giraudstraat en de huidige Maria Van Belstraat, via de voor de wijk karakteristieke afgeronde overgangen (zie geknikte gevels nr. 13, 15). Voor de aanleg van de straat werden percelen aan de Naamsestraat recht tegenover het koor van de kerk onteigend, waardoor het tracé loodrecht op deze straat verloopt en de hoekpanden blinde zijgevels vertonen. Bebouwing vanaf 1929 in een zowel traditionele als modernistische trant met volumes van drie bouwlagen en afwisselende breedte. Het nr. 9, een vier traveeën breed bakstenen pand van twee bouwlagen met mansarde, met hoekkettingen in natuursteen en decoratieve muurbanden in gele, gesinterde en overhoeks geplaatste bakstenen, figureert als voorbeeld van aan het modernisme contemporaine traditionele architectuur. Straatwand aan de noordelijke (onpare) zijde voltooid tegen 1935. De pare straatzijde, tot dan ingenomen door een grote tuin van het hoekpand Naamsestraat, werd pas in het laatste kwart van de 20ste eeuw verkaveld en met baksteenarchitectuur ingevuld.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 89544 (bouwv. 20.01.1930).

 • AMELYNCK J., De moderne woning in Groot-Leuven van 1928 tot 1940. Een aanzet tot inventarisatie en analyse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, K.U.Leuven, 1988, p. 198.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer 3, Leuven, 1987, p. 96.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Architectenwoning

 • Omvat
  Handelspand

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Eugène Gilbertstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8125 (Geraadpleegd op )