Geografisch thema

Lakenweversstraat

ID: 8135   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8135

Beschrijving

De Lakenweversstraat, in het begin van de 20ste eeuw vernoemd naar de eens zo bloeiende Leuvense nijverheid, bestaat al zeker sinds het laatste kwart van de 14de eeuw, meer bepaald in 1383, toen ze vermeld werd als Verduldicheit of Verduldigheidsstraetken. Zeker sinds 1678 stond de straat bekend als Verckensschoolstraetken of Varkensstraat (1826), naar de voormalige pedagogie Het Varken (zie Hogeschoolplein). Oorspronkelijk veel smallere straat met licht geknikt tracé die vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw volgens de nieuwe rooilijn systematisch verbreed werd. Volgens de reconstructiekaart van Meulemans werd het beeld van de Lakenweversstraat in 1826 nog beheerst door vrij grote complexen en open percelen aan de zijde van het Hogeschoolplein. Vanaf het einde van de 19de eeuw werden echter een aantal panden grondig verbouwd (nrs. 6-12), andere werden vervangen door nieuwe woningen (nrs. 1-11). Heden heterogene bebouwing met bepleisterde lijstgevels (nrs. 6-12, 1878-1879), het in 1922 opgetrokken atelier van de voormalige drukkerij De Drie Koningen (Muntstraat 10), twee vormelijk en qua materiaalkleur aan elkaar gespiegelde modernistische woningen naar ontwerp van architect L. Dierickx (nrs. 9-11, 1936) en invularchitectuur uit de jaren 1950-’70 (nrs. 3-7).


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Lakenweversstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8135 (Geraadpleegd op 27-11-2020)