Geografisch thema

Paul Lebrunstraat

ID
8140
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8140

Beschrijving

Tussen de Constantin Meunierstraat en de Emile Mathieustraat, bij de aanleg van het Nieuw Kwartier vanaf 1931, getrokken verbinding, parallel aan de Weldadigheidsstraat en in het verlengde van de Frans Vermeylenstraat, genoemd naar de Leuvense componist Paul Lebrun (1863-1920). De bebouwing ontstond echter pas na de Tweede Wereldoorlog, hetgeen de keuze om de rooilijn te verleggen en de straat te verbreden naar het midden van de straat toe verklaart. Aan onpare zijde doorgaans bakstenen burgerwoningen van drie bouwlagen met zadeldaken en sobere versiering in kunststeen, zonder uitbouwen en vaak voorzien van een garagepoort aan de straatzijde (1950-1952). Aan pare zijde wijkt de rooilijn vanaf het nr. 4 dat drie steeds verder terugwijkende traveeën heeft (architect L. Mispelter, 1952), naar achter, met van nr. 6 tot en met 24 voortuinen en opritten tot gevolg. Bebouwing van brede bakstenen burgerhuizen van drie bouwlagen met verhoogde begane grond boven een souterrain met garage, doorgaans sober versierd met kunststenen omlijstingen of panelen. Aan de zijde van de Emile Mathieustraat vallen enkele grotere bouwvolumes met appartementen (1962-1967) op door hun contrasterende schaal, ritmering en bouwhoogte. Onder meer de studentenresidentie naar ontwerp van het architectengenootschap Formanova uit 1966 (nr. 24) toont een brutalistische gevel uit beton met een patroon van afwisselend open en gesloten vierkante gevelvlakken.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 109426 (bouwverg. 14.08.1952); doss. 119746-120110 (bouwverg. 01.07.1966).
 • AMELYNCK J., De moderne woning in Groot-Leuven van 1928 tot 1940. Een aanzet tot inventarisatie en analyse (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), KULeuven, 1988, p. 198.
 • BOLS M., HUYBENS G., VERPOEST L., Het stedelijk kunstonderwijs te Leuven. Jubileumboek naar aanleiding van het 200 jarig bestaan van de Academie voor Schone Kunsten en het 150 jarig bestaan van het Muziekconservatorium, Leuven, 1985, p. 115.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Paul Lebrunstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8140 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.