Geografisch thema

Standonckstraat

ID
8143
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8143

Beschrijving

Het "Porcheelstraetken" of "Portseelstraetken" werd reeds in 1399 vermeld en verbond de Oude Muntstraat - nu Hogeschoolplein - met de Prooststraat, de huidige Naamsestraat. Het was een veel gebruikt steegje waarin verschillende herenhuizen en herbergen een achteruitgang hadden. In 1468, enkele decennia na het ontstaan van de pedagogie “Het Varken” (Hogeschoolplein), werd naast de Grammaticaschool, aan de zijde van de Prooststraat, een poort met een portiershuisje gebouwd, waardoor het steegje afgesloten werd en het haar publiek karakter verloor. Het werd bij de pedagogie geïncorporeerd en "de Vroude" genoemd, een allusie op de Hemelse Vreugde. Na de overname van de gebouwen door Johannes Standonck in het begin van de 16de eeuw, kwam er een “domus ad posticum” of studentenresidentie die in 1545 opgetrokken werd op de open plaats voor de vroegere Grammaticaschool. Na enkele jaren echter, werd deze residentie al bewoond door particulieren, net zoals de andere huizen in het straatje. Toen het Hogeschoolplein tussen 1807 en 1815 ontstond, kwam de Standonckstraat als toegang tot het nieuwe plein weer vrij. Eeuwenlang was de Standonckstraat een residentiële straat, die slechts in de laatste decennia van de 20ste eeuw met commerciële functie, en meer bepaald horeca vermengd werd.

Het straatbeeld, sterk bepaald door de rooilijnaanpassingen van 1843/1845, wordt gekenmerkt door een gedeelte van de voormalige studentenresidentie van het Standonckcollege, 19de-eeuwse en overwegend 20ste-eeuwse bebouwing, al dan niet met oudere kernen, waarvan de achtergevels, de aandaken met vlechtingen en schouderstukken doorgaans de enige nog zichtbare resten zijn. Volgens archiefgegevens zouden in de kelders van Standonckstraat 6 - Hogeschoolplein 7 nog resten van de gewelfde kelders en de keldertrap van de studentenresidentie bij het voormalige Standonckcollege aanwezig zijn.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 115807 (bouwverg. 29.08.1963).

 • AUBERT R. e.a., De Unviversiteit te Leuven. 1425-1985, Leuven, 1988.
 • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. Linkerzijde van de Naamsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, jg. 14, 1974, p. 142-148.
 • Idem, Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981, p. 271, 274.
 • DE MAESSCHALCK E., Het Standonckcollege van Leuven. Ontstaan en eerste groei (1500-1536) (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), K.U.Leuven, 1968.
 • LAMEERE J.B., Aenteekeningen van merkweerdige geschiedenissen voorgevallen binnen loven (en omliggende) 1784-1835, Leuven, 1986, p. 87, 165, 263.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 234.
 • Van Vicus Artium tot nieuwbouw. 550 jaar Faculteitsgeschiedenis (tentoonstellingscatalogus), Leuven, 1975, nr. 41.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Langs de oude universiteit naar het Begijnhof: Grote- en Oude Markt en de Naamsestraat, Leuven, 1987, fig. 60 a.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Onderwijsgebouw en stadswoning

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Standonckstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8143 (Geraadpleegd op )