Geografisch thema

Andreas Vesaliusstraat

ID
8147
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8147

Beschrijving

Het tracé van de Andreas Vesaliusstraat werd door stadsarchitect F.H. Laenen in 1838 vastgelegd bij het opstellen van de rooilijnplannen van het oostelijke deel van de stad. De nieuwe straat, waarvoor aan de kruising van de Tiensestraat twee huizen werden afgebroken, lag in het verlengde van de Maria Theresiastraat, haaks op de Parkstraat, en doorkruiste het voormalige "Vlemickx Veld", waardoor een nieuwe verbinding ontstond tussen de stationsbuurt en de Naamsepoort. Het zou echter nog tot 1895 duren vooraleer de straat - genoemd naar de geneeskundige Andreas Vesalius (1514-1564) - aangelegd en bebouwd werd. De aanvankelijk haast uitsluitend residentiële bebouwing met een enkel "maison de campagne" (vervangen door het klokkengietersatelier Sergeys, Andreas Vesaliusstraat 37-39) naast veelal in groep gebouwde arbeiders- en burgerhuizen (nummers 20-30, 23-29, 36-42, 41-45, 44-54, 49-65 en 75-89), werd op het einde van de 19de en in de loop van de 20ste eeuw uitgebreid met een aantal belangrijke universiteitsgebouwen, onder andere het Sint-Jozefshuis (A. Thiéry, 1908-1909), het Leo XIII-seminarie (J. Helleputte & J.F. Piscador, 1895-1896, Kardinaal Mercierplein 2), het departement economische wetenschappen op de hoek van de Dekenstraat, het Centrum voor Levende Talen en de studentenresidentie Home Vesalius.

De vrij homogene straatwanden van twee à drie bouwlagen worden doorbroken door het hek van de afgesloten tuin rond het Leo XIII-seminarie, de uitgespaarde hoek van het grootschalige Groep-T-complex (M. Jaspers, 1995), de open ruimte rond de O.C.M.W.-gebouwen (J. Ketelaer, 1979) aan de kruising met de Frederik Lintsstraat, en de toegang tot het binnenbouwblok met garageboxen tussen nummer 65 en 75.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Achterhuis

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerwoning

 • Omvat
  Burgerwoningen

 • Omvat
  Burgerwoningen

 • Omvat
  Geheel van neoclassicistische stadswoningen

 • Omvat
  Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII

 • Omvat
  Sint-Clemensschool

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Andreas Vesaliusstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8147 (Geraadpleegd op 23-06-2021)