Geografisch thema

Lepelstraat

ID: 8154   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8154

Beschrijving

Aloude L-vormige straat met smal straatbegin vertrekkend in de Diestsestraat, halverwege gedwarst door de Louis Melsensstraat en eindigend in de Pierre Joseph Van Benedenstraat. Reeds in de 14de en 15de eeuw staat zij vermeld als "Deweersenkeybergh" en "Oversten Keyberch", verwijzend naar de keibergen die zich hier uitstrekten aan de oostelijk helling van de stad en dwars doorsneden werden door de Lepelstraat. De Lepelstraat liep eertijds verder door tot de Bogaardenstraat, waarvan het gedeelte tussen de Jan Stasstraat en de Diestsestraat als gevolg van de verlenging van de Bondgenotenlaan in 1863-1867 werd gesupprimeerd, en gelijktijdig de Lepelstraat ook werd ingekort. De verbreding van het vroegere "Eierstraatje" tot de huidige Pierre Joseph Van Benedenstraat dateert van na de eerste aanlegfase in 1843-1844 van de Bondgenotenlaan. Tot 1931 bevond zich ter hoogte van de huidige nrs. 24-26 de "Keiberggang". Aan de overzijde situeerde zich halverwege tussen de Melsensstraat en de Van Benedenstraat de "Veldenergang", die in 1878 werd gesloopt.

Het straatbeeld vertoont heden een vrij heterogeen karakter. Van de oudere bebouwing resteren thans nog een drietal kleinschalige breed- en diephuisjes die opklimmen tot de 18de, wellicht zelfs tot de 17de eeuw. De 19de-eeuwse bescheiden rijbebouwing is vertegenwoordigd door een aantal nog vrij gaaf bewaarde reeksen kleine arbeidershuizen met eenvoudige typologie. Hierbij sluiten ook een aantal panden aan die echter naderhand werden aangepast of verbouwd, nrs. 11, 28 rechts, 33, de ensembles 34 tot 40, 45-47 en 49 tot 53. Een lichte variante hierbinnen vormen de nrs. 39 en 41 van 1893. Het eclectisch pand nr. 46 dateert van de wederopbouw na Wereldoorlog I, volgens de bouwvergunning van 1923 samen met het hoekpand Louis Melsensstraat nr. 10 naar ontwerp van architect C. Goemans. Opgetrokken op verlegde rooilijn, illustreren de gespiegelde nrs. 24 en 26 een sobere interbellumarchitectuur met nog behouden oorspronkelijk glas- en houtwerk. Het straatbeeld is voorts ook samengesteld door een ruim aantal achter- en bijgebouwen van panden gesitueerd in de Diestsestraat en de Bondgenotenlaan, zoals onder meer het eind 19de-/begin 20ste-eeuws magazijn (bedrijfsgebouw) nr. 52B.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 54189 (bouwverg. 13.03.1893); doss. 81865 (bouwverg. 09.03.1923).

 • DE COOMAN M., De Leuvense gangen, onuitgegeven licentiaatverhandeling K.U.Leuven, 1980, p. 89-91.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 200.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Arbeidersbebouwing

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Ensemble van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Ensemble van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Ensemble van stadswoningen en een magazijn

 • Omvat
  Herenhuis met achterliggend appartementsgebouw

 • Omvat
  Neoclassicistische stadswoningen

 • Omvat
  Reeks kleine arbeidershuizen

 • Omvat
  Reeks kleine arbeiderswoningen

 • Omvat
  Stadswoning en magazijn

 • Omvat
  Witgekalkt hoekhuis

 • Is deel van
  Leuven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Lepelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8154 (Geraadpleegd op 27-11-2020)