Geografisch thema

Prins Albertlaan

ID
8156
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8156

Beschrijving

De Prins Albertlaan loopt vanaf de Slijkensesteenweg tot aan de Molendorpkaai, langs het kanaal Brugge-Oostende (1620-1664) en gaat wellicht terug op een jaagpad langs dit kanaal. De straat hoort oorspronkelijk bij het grondgebied van Bredene, maar wordt bij de laatste gemeentegrenswijziging in 1970 overgeheveld naar Oostende, samen met het gebied tussen het kanaal Brugge-Oostende en Bruggesteenweg/Plassendalesteenweg. Sluit aan bij de wijk Bredene-Sas, in essentie een arbeiderswijk, gegroeid vanaf eind 17de eeuw rondom de sluizen van Sas-Slijkens, die zich ter hoogte van de Prins Albertlaan in het kanaal bevinden. Het sluizencomplex Sas-Slijkens dateert uit 1754-1758 en heeft tot 1902-1903 een belangrijke rol gespeeld in de scheepvaart op Oostende en tevens in het afwateringssysteem van het hinterland. De eerste Sasbrug dateert van ca. 1818 en kadert in de voltooiing van de steenweg Brugge-Oostende tijdens het Hollands Bewind; huidige vaste brug van 1934. Eind 19de eeuw heet de Prins Albertlaan nog "Sas-Zuid", naar analogie met "Sas-Noord" (Prinses Elisabethlaan) aan de overkant van het kanaal. Beide straten krijgen in 1906 hun huidige namen, naar het prinsenpaar; Prins Albert was beschermheer van de toenmalige stichting "Koninklijk Werk IBIS" dat op de Prinses Elisabethlaan wordt gesticht (cf. Bredene).
Door de ligging is bedrijvigheid te Bredene-Sas vanaf het begin vnl. gericht op de Oostendse haven en het kanaal Brugge-Oostende met uniek zaagmolencomplex (1750-1820) en wasserijen/blekerijen als oudste nijverheden. Naast de rechtstreekse restanten van deze nijverheden in de vorm van bewaarde, oude industriƫle gebouwen (vb. wasserij-blekerij in Prinses Elisabethlaan nr. 44), wordt de wijk Bredene-Sas gekenmerkt door arbeiderswoningen, waartegen de woningen van de vroegere eigenaars en kaderleden van de nijverheden in scherp contrast staan, cf. nr. 70.


Bron     : Callaert G., Delepiere A.-M., Hooft E., Kerrinckx H. & Vanneste P. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oostende, Deel IA: Stad Oostende, Straten A-M, Deel IB: Stad Oostende, Straten N-Z en wijken Haven, Hazegras, Opex, Deel II: Deelgemeenten Mariakerke, Raversijde, Stene en Zandvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL6, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Neoclassicistisch herenhuis

  • Is deel van
    Oostende


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Prins Albertlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/8156 (Geraadpleegd op 09-05-2021)