Geografisch thema

Halvestraat

ID: 8169   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8169

Beschrijving

Straat die haar naam leent aan het feit dat ze eeuwenlang slechts aan één zijde bebouwd was en aan de andere zijde begrensd werd door de open Dijlearm. Ter hoogte van de huidige Raoul Claesstraat, stond eertijds de Priorij van de Heilige Ursula en de 11.000 Maagden, gesticht in 1415 en vlak voor de Franse Revolutie omgevormd tot meisjesschool. Achter de tuinmuur met renaissancepoort, stond een tot de 15de eeuw opklimmend klooster dat door bombardementen in 1940 totaal verwoest werd. Ook van de rest van de bebouwing in de straat blijft vandaag niets meer over. De site van de priorij werd in 1957 opgesplitst: het grootste gedeelte doet dienst als speelterrein, het Bruulpark. De rest werd toegewezen aan de paters assumpionisten die er een nieuw klooster lieten bouwen naar ontwerp van architect G. Volckrick. Toen werd ook de Raoul Claesstraat aangelegd. Heden wordt het straatbeeld sterk bepaald door grote appartementsgebouwen, zowel op de altijd al bebouwde zijde, als op de overwelfde Dijle.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 112.948-113.370 (bouwverg. 12.09.1956).

  • SPINNAEL L., Het klooster van de Halvestraat te Leuven 1450-1960, in: De Brabantse Folklore, nr. 162, 1964, p. 137-175.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 515-517.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Halvestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8169 (Geraadpleegd op 27-11-2020)