Geografisch thema

Pieter Coutereelstraat

ID
8178
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8178

Beschrijving

Tot in de 19de eeuw gekend als de Korten Bruul, vanaf 1900 Caetspelstraat genoemd, naar het hoekhuis "het Caetspel" aan de Brusselsestraat, en later foutief vertaald als rue du Jeu de Cartes of Kaartspelstraat. De straat vertrok aan de Brusselsestraat en zwenkte via de huidige Zevenslapersstraat af naar de Fonteinstraat. Omstreeks 1895 werd de straat via het Duysborchstraetken doorgetrokken tot de Brouwersstraat en kreeg ze haar huidige naam.

Licht bochtige, in 1997 als woonerf aangelegde straat, gekenmerkt door homogene straatwanden met rijen van haast identieke burger- en arbeidershuizen in classicistische en eclectische stijl (nrs. 2-14, 7-15, 25-55, 34-72).


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Geheel van stadswoningen

 • Omvat
  Godshuis De Zevenslapers

 • Omvat
  Magazijn

 • Omvat
  Rij eclectische stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen van 1936

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pieter Coutereelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8178 (Geraadpleegd op )