Geografisch thema

Herenlaakweg

ID
8234
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8234

Beschrijving

De straat is genoemd naar de hoeve Heren Laak, één der grootste hoeven van Maaseik, gelegen in de grote Maasmeander rondom Aldeneik. De hoeve zelf werd genoemd naar het Laakveld, voor het eerst vermeld in 1461. Het was oorspronkelijk eigendom van de abdij van Averbode. De abdij droeg de Laak over aan de stad Maaseik.

De naam Heren Laak ontstond in de 18de eeuw, toen de hoeve eigendom was van de heren kanunniken van het kapittel van de kathedraal van Luik, die ze in 1720 bouwden. In 1798 werd de hoeve door de Franse verkocht en kwam in het bezit van de toenmalige pachters, de familie Magnée. Circa 1846 is ze eigendom van Gadiot, een grootgrondbezitter uit Maastricht. Het goed wordt in de jaren 1960 verkocht aan de maatschappij Dragetra, de hoeve wordt afgebroken, het Lakerveld is thans door de baggerwerken een waterplas geworden.

  • BOONEN M., De Heren Laak, (De Maaseikenaar, 6, (1), 1975, p. 8-9).
  • BOONEN M., Enkele Maaseiker plaatsnamen, (Maaslandse sprokkelingen. Nova Series, 18, 1977, 26-28).
  • SANGERS W. & DANIELS G., Aldeneik Architectuur en Historie, Beek, 1975, p. 113.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Moderne kapel met gietijzeren kruis

  • Is deel van
    Aldeneik


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenlaakweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/8234 (Geraadpleegd op 19-06-2021)