Geografisch thema

Goudsbloemstraat

ID
8239
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8239

Beschrijving

De Goudsbloemstraat - een verbastering van Goutboerts- (1379) of Goudsbursstrate (1405) - kreeg haar huidige naam in 1599 en verbindt de Brusselse- met de Tervuursestraat. Ze was eeuwen lang een deel van de uitvalsweg naar Brussel en werd vooral gebruikt bij regenweer, wanneer de lager gelegen Wagenweg, die dwars over het huidige Sint-Jacobsplein liep, onberijdbaar was. Door de aanleg van het achterste deel van de Brusselsestraat naar de Tolhuizen (1825) en de verdwijning van de Wagenweg voor de aanleg van het Sint-Jacobsplein (1824) moest de Goudsbloemstraat aan belang inboeten.

De oudste bebouwing (nr. 2) is geconcentreerd aan de "Blauwen Hoek", de kruising met de Brusselsestraat, waar eertijds het Sint-Laureysgasthuis lag. Aanvankelijk moet het begin van de straat voornamelijk bebouwd geweest zijn met ruimere burgerhuizen (nrs. 2, 4 en 8) en bevond zich in het tweede straatgedeelte, tussen de Hertstraat en de Sint-Hubertusstraat, brouwerij "Den Horen". Deze brouwerij werd al in 1409 in een schepenakte vermeld en zou zeker tot in 1905 actief zijn.

De Goudsbloemstraat, heden voornamelijk met woonfunctie, heeft een vrij heterogeen straatbeeld door de meermaals verspringende rooilijn, door de sterk afwisselende kroonlijsthoogtes en door de stilistisch en typologisch verschillende bebouwing, gaande van rijke patriciërswoningen en zeer bescheiden rijwoningen uit de 18de eeuw, over 19de-eeuwse heren- en burgerhuizen, tot 20ste-eeuwse rijhuisjes en grotere complexen, waaronder woonblokken en het parochiaal centrum "Sint-Jacob" en "Ons Huis" (nrs. 26-28).

 • MEULEMANS A., Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat...., deel 5, Leuven, 1989.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895.
 • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Goudsbloem- en de Tervuursestraat, in MGLOKO, jg. 15, 1975, p. 10-13.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Classicistische stadswoningen

 • Omvat
  Ensemble van burgerhuizen De Drije Koningen en Groenendael

 • Omvat
  Neoclassicistische burgerwoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Woon- en handelspand

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goudsbloemstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8239 (Geraadpleegd op )