Geografisch thema

Karmelietenberg

ID
8243
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8243

Beschrijving

De Karmelietenberg, genoemd naar het daar in 1839 heropgerichte karmelietenklooster, droeg lang de naam Goeden Hollenwegh. Loopt in een recht en sterk dalend tracé van de Naamse- naar de veel lager gelegen Schapenstraat en ligt in het verlengde van de Zwarte Zustersstraat. Het straatbeeld wordt er voornamelijk bepaald door de langgerekte muur van het Amerikaans College (Naamsestraat nr. 100), door de gekasseide bestrating, en door de hoog boven de bestaande bebouwing uittorende nieuwbouw die recent naar ontwerp van Architectenbureau Quirynen & Jacobs opgetrokken werd op de site van het voormalig karmelietenklooster, dat na het vertrek van de zusters in 1973 gesloopt werd om parkeergelegenheid te creëren voor het Heilig Hartziekenhuis. Van de oorspronkelijke bebouwing blijft weinig over: volgens archiefgegevens zou het pand Karmelietenberg 1 in 1949 een volledig nieuwe voorgevel gekregen hebben. Het is mogelijk dat achter de gevel een oudere kern schuilgaat, waarvan de linker zijtrapgevel nog een restant is.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 107448 (bouwverg. 22.07.1949).
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Langs de oude universiteit naar het Begijnhof: Grote- en Oude Markt en de Naamsestraat, deel 3, Leuven, 1987, ill. 86b & 87b/c.
 • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 231.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Karmelietenberg [online], https://id.erfgoed.net/themas/8243 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Leuven

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.