Geografisch thema

Muurkruidstraat

ID: 8246   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8246

Beschrijving

Tussen de Brusselsestraat en de Kaboutermansstraat gelegen gang die in 1875 in opdracht van G. Vandeput bebouwd werd met huurwoningen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 27764 (bouwverg. 30.04.1875).

  • DE COOMAN M., De Leuvense gangen (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), K.U.Leuven, 1980, p. 159-160.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Arbeiderswoningen, Muurkruidstraat

  • Is deel van
    Leuven