Geografisch thema

Sint-Beggaberg

ID
8256
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8256

Beschrijving

De Sint-Beggaberg, genoemd naar de patrones van de begijnen, in de 15de eeuw bekend als de Cleinen Holenwegh en tot voor kort Sneppenberg genaamd, is een smalle straat met recht en dalend tracé, die de hoger gelegen Naamsestraat verbindt met het driehoekig pleintje aan de Schapenstraat en hierbij de Sint-Quintensberg kruist. Het straatbeeld wordt sterk gedomineerd door aaneengesloten arbeidershuisjes: de zeer eenvoudig opgevatte nrs. 2-20 met twee traveeën en twee bouwlagen, en de ietwat "rijker" uitgewerkte nrs. 22-34 met twee traveeën en drie bouwlagen, beluikte vensters op de begane grond, doorgetrokken lekdrempels in de tweede bouwlaag en gietijzeren parapets in de bovenbouw. De Sint-Beggaberg heeft vooral in het eerste straatgedeelte een vrij gesloten karakter, enerzijds door de geringe breedte, en anderzijds door de hoge appartementsgebouwen aan de onpare kant. Naar de Schapenstraat toe, wordt het gezichtsveld echter opengetrokken door het driehoekige plein met centraal een plantsoen. Vermeldenswaardig zijn de naar het pleintje gerichte panden Sint-Beggaberg 9-13: een ensemble uit 1902 dat gevormd wordt door een hoekwoning en twee rijwoningen van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken met getrapte dakvensters, en lijstgevels die gekenmerkt worden door een breukstenen plint, decoratieve lijnen en ontlastingsbogen in witte baksteen, een bredere venstertravee met Frans balkon in de bovenbouw, steekboogvensters met licht verhoogde borstweringen, en een houten kroonlijst met dropmotief op getrapte bakstenen consoles. Nr. 9 is opgevat als een hoekwoning met een afgeschuinde hoektravee, boven de deur voorzien van een tegeltableau waarin een pauw, pauwenveren en vegetale motieven.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, doss. 64092 (bouwverg. 07.04.1902).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Beggaberg [online] https://id.erfgoed.net/themas/8256 (Geraadpleegd op 15-06-2021)