Geografisch thema

Sint-Hubertusstraat

ID
8257
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8257

Beschrijving

De Sint-Hubertusstraat, in 1358 vermeld als Sackstrate, maakte eertijds deel uit van de Wagenweg die de huidige Brusselse- met de Tervuursestraat verbond, en daarbij diagonaal de Biest kruiste, een met biezen begroeide plaats die tussen 1824 en 1827 genivelleerd en ingericht werd tot het huidige Sint-Jacobsplein. Bij de aanleg van het plein werd beslist de aanpalende straten op te nemen in het globale plan en ze recht te trekken. Vanaf toen kreeg de Sint-Hubertusstraat haar huidige naam. Het zou echter nog tot in 1912-1913 duren vooraleer de straat effectief rechtgetrokken werd, door de bouw van de huizenrij aan de pare zijde (nrs. 2-8 en 10-12), op de nieuwe rooilijn. Doordat dit huizenblok vrijwel in één bouwcampagne gerealiseerd werd, heeft de Sint-Hubertusstraat een vrij ambigu uitzicht: de neoclassicistische bebouwing aan de pare zijde is homogeen van karakter, terwijl de overzijde een eerder heterogene indruk geeft; dit niet alleen door de veelheid aan gebruikte materialen of bouwstijlen (van traditionele bak- en zandsteenstijl, over classicisme en neoclassicisme naar hedendaagse architectuur), maar ook door de sterk wisselende bouwhoogte van de verschillende panden. De Sint-Hubertusstraat is opgenomen in het stadsgezicht van het Sint-Jacobsplein.

 • Afdeling ROHM Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (08.03.1995).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Jacobsplein met aanpalende straten

 • Omvat
  Geheel van burgerhuizen

 • Omvat
  Handelspand

 • Omvat
  Hoekhuis met arduinen pui

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Sint-Jacobspomp

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Woon- en handelspand


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Hubertusstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8257 (Geraadpleegd op 01-03-2021)