Geografisch thema

Sint-Quintensberg

ID
8259
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8259

Beschrijving

De Sint-Quintensberg is een smal gekasseid straatje, dat - sterk hellend en met gebogen tracé - de Sint-Beggaberg (de voormalige Sneppenberg) verbindt met het paadje dat leidt naar het voormalige kerkhof - de hardstenen aanzet en de geleiders van de vroegere kerkhofpoort is nog zichtbaar in de bestrating - en het westportaal van de Sint-Kwintenskerk. In laat-13de-eeuwse bronnen wordt het straatje Wayenbergh genoemd; een benaming die zeker doorleefde tot in de 16de eeuw. Van de oorspronkelijke bebouwing resten nog slechts twee huisjes, Sint-Quintensberg 7-9, die ingeplant zijn op de oude rooilijn, zoals weergegeven op de kadasterkaart van 1813-1825.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje


Relaties

  • Omvat
    Twee arbeiderswoningen

  • Is deel van
    Leuven


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Quintensberg [online] https://id.erfgoed.net/themas/8259 (Geraadpleegd op )